Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Delovno-učna priložnost v Nemčiji

13. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Poleti 2019 bo v Nacionalno shemo mobilnosti vključenih od 20 do 24 udeležencev, ki bodo v sodelovanju z nemško partnersko organizacijo napoteni na izvajanje delovno-učne izkušnje k nemškim delodajalcem. Program aktivnosti za dve skupini veliki od 20 do 24 udeležencev Nacionalne sheme mobilnosti se bo predvidoma začel izvajati 26.6.2019.

V program se lahko vključijo osebe, ki:

Prednostno bodo vključene dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brez zaposlitve neprekinjeno več kot eno leto oziroma niso vključene v formalni sistem izobraževanja, ne glede na prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Program aktivnosti traja 6 mesecev, razdeljen pa je na tri dele. V sklopu programa se bodo udeleženci v prvih dveh mesecih pripravljali na življenje in delo v Nemčiji, obiskovali tečaj tujega jezika in se povezali z ostalimi udeleženci. Na podlagi želja, izobrazbe, delovnih izkušenj in znanja tujega jezika bodo udeležencem programa v Nemčiji poiskali delovno mesto. Po pripravi sledi dvomesečni delovno-učni program v Nemčiji. Skupina udeležencev bo odpotovala h gostujoči organizaciji v Nemčiji, ki bo zanje uredila nastanitev, poiskala delodajalca, organizirala jezikovni tečaj ter nudila mentorsko podporo. Po vrnitvi v Slovenijo bodo udeleženci v okviru programa dva meseca dodatno utrjevali znanja in veščine, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

V sklopu vključitve v nacionalno shemo mobilnosti bodo udeleženci imeli krite stroške jezikovnega tečaja, delavnic in mentorstva. Prejeli bodo tudi dnevno nadomestilo za bivanje v tujini ter imeli krite stroške poti v Nemčijo in nazaj.

Prijave za vključitev v program pošljite na elektronski naslov: nsm@ess.gov.si.

Prijavi priložite življenjepis v obliki Europass s fotografijo in motivacijsko pismo. V življenjepisu navedite znanje angleškega in nemškega jezika.V motivacijskem  pismu  opredelite tri delovna področja po pomembnosti, na katerih bi želeli opravljati delovno-učno izkušnjo. V program se lahko vključijo osebe ne glede na smer in stopnjo izobrazbe ter delovne izkušnje.

Vabljeni na informativni dan, ki bo 15. 5. 2019 dopoldne v Ljubljani. Prijave so možne do 14. 5. 2019 na elektronski naslov: nsm@ess.gov.si. O lokaciji in uri boste obveščeni naknadno.

Vse informacije v zvezi s programom dobite tukaj.

Rok za prijavo je od 25.4. 2019 do 22.5.2019 do 23.59 ure.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje