Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Demokratično delovanje in državljanska udeležba

5. 6. 2019 avtor: Uredništvo

Demokratično delovanje in državljanska udeležba je 2. sklop razpisa v okviru programa Evropa za državljane” čigar namen je prispevati k razumevanju Evropske unijenjene raznolikosti in zgodovine ter vzpodbujanje demokratične participacije na nivoju EU.

V tem sklopu se bodo podpirale aktivnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo s poudarkom na aktivnostih, ki so neposredno povezane s politikami Evropske Unije. Sklop zajema tudi pobude s katerimi se razvijajo priložnosti za medsebojno razumevanje, medkulturno učenje, solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Upravičeni prijavitelji so občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Poleg prijaviteljev so lahko v navedenih projektih partnerji tudi nepridobitne organizacije civilne družbe.

Cilj ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na mednarodnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane in jih združujejo v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami EU, omogoča pa jim tudi konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik v skladu s cilji programa.

Ukrep vključuje oblikovanje načrta, svetovanje v pripravljalni fazi in pogajanje o predlogih politike ter zagotavljanje povratnih informacij o ustreznih pobudah, ki se izvajajo. V ta namen bodo z navedenimi projekti državljani pozvani k sodelovanju pri letnih prednostih temah programa na lokalni in evropski ravni ali razpravi o njih.

 Projekt civilne družbe mora vključevati vsaj dve od naslednjih treh vrst dejavnosti:

Prijavite se lahko tukaj do 2.9.2019 do 12.00.

Vir: CMEPIUS