Mladinsko delo

Devet opravljenih praktičnih izobraževanj v marcu

4. 4. 2024 avtor: Mladinski center Brežice

V marcu je bilo pri nas še posebej živahno. Kar devet dijakov in študentov je pri nas opravljalo obvezno praktično usposabljanje. 

Praktikanti so bili del različnih projektov in aktivnosti v centru, kar je obogatilo njihovo praktično znanje in izkušnje. Sodelovanje z njimi je prineslo sveže ideje, energijo in nove perspektive, ki so dodatno obogatile delo v centru. 

Devet praktikantov v enem mesecu je nedvomno izjemen dosežek, ki kaže na pomembnost dela v mladinskem sektorju in na vlogo, ki jo ima mladinski sektor pri podpiranju in izobraževanju mladih. Ta izkušnja bo zagotovo koristila tako praktikantom kot tudi nam, saj krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med generacijami in organizacijami.