Izobraževanje / Zakonodaja in finance

Dijaki in študentje, objavljen je razpis za Zoisove štipendije!

28. 7. 2023 avtor: Uredništvo
zoisove štipendije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

Gre za enkratno priložnost za nove vlagatelje, ki še niso prejeli Zoisove štipendije, kot tudi za tiste, ki bodo v prihajajočem letu napredovali na višjo raven izobraževanja.

Zoisove štipendije predstavljajo vzpodbudo za izjemne dosežke na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Za pridobitev štipendije je ključno, da vlagatelj izkaže vsaj en izjemen dosežek in doseže ustrezen šolski ali študijski uspeh.

Odločitve o dodelitvi štipendij sprejema Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki bo obravnaval vloge v skladu z javnim pozivom.

Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati tudi določene posebne pogoje, ki so natančneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter tudi v samem javnem razpisu. Letni razpis za Zoisove štipendije je ocenjen na 3,5 milijona evrov, kar bo omogočilo številnim nadarjenim posameznikom uresničitev njihovih ciljev.

Kako visoka je Zoisova štipendija?

Višina Zoisove štipendije je odvisna od ravni izobraževanja. Dijaki lahko prejmejo mesečno štipendijo v višini 142,18 evra, medtem ko se ta znesek podvoji na 284,35 evra, če se izobražujejo v tujini. Študenti lahko računajo na mesečno štipendijo v višini 165,87 evra, ki se poveča na 331,75 evra za tiste, ki študirajo v tujini.

Poleg tega so na voljo tudi dodatki za bivanje (94,78 evra na mesec) in za štipendiste s posebnimi potrebami (59,24 evra na mesec).

Kje se prijaviti?

Vloge za dodelitev Zoisove štipendije je mogoče pridobiti preko spletne strani sklada ali osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v Ljubljani.

Vlagatelji imajo možnost oddaje vlog po pošti ali osebno, pri čemer morajo jasno označiti namen vloge. Prav tako je na voljo elektronska oddaja vloge preko portala Moja eUprava.

Ne spreglejte pomembnih rokov

Pomembno je, da dijaki oddajo vloge najkasneje do 8. septembra 2023 za novo pridobitev štipendije in do 31. avgusta 2023 za nadaljnje prejemanje štipendije.

Študenti imajo rok za novo pridobitev štipendije do 9. oktobra 2023, za nadaljnje prejemanje pa do 30. septembra 2023.

Za vse zainteresirane je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada na voljo več informacij o razpisu za pridobitev Zoisove štipendije.