Zaposlovanje

Do 490 evrov mesečno za subvencije za hitrejši vstop mladih na trg dela

13. 2. 2023 avtor: Jerneja Potočnik
subvencije

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo, ki delodajalce spodbuja k zaposlovanju mladih za nedoločen čas. Cilj je zaposliti 3350 mladih, na voljo za subvencije je 23 milijonov evrov sredstev.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je 1. februarja 2023 objavil novo »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, so sporočili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

»Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev,« so še zapisali.

V okviru finančnih spodbud bi se naj tako skladno s cilji javnega povabila za nedoločen čas zaposlilo približno 3350 brezposelnih mladih. Za katere mlade gre? Vključijo se lahko mlade osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let.

»Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

»Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz,« pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ukrep se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, na voljo pa je več kot 23 milijonov evrov za subvencije, pri čemer sredstva v okviru NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost, namenja Evropska unija.

Od najmanj 300 pa vse do 490 evrov mesečno

Še več podrobnih informacij o javnem povabilu je mogoče prebrati na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, kjer je navedeno, da se lahko v tovrstno zaposlitev vključijo brezposelni mladi, stari do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ, pri tem pa trajanje brezposelnosti ni pomembno.

»O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe,« še sporočajo.

Ob sklenitvi zaposlitve za nedoločen čas je tako vaš delodajalec upravičen do mesečne subvencije, ki znaša vse od 300 pa do 490 evrov, delodajalci pa jo lahko prejemajo največ 18 mesecev.

Koliko znašajo subvencije, ki so v okviru programa na voljo:

Dodatno se mesečna subvencija zviša za 70 evrov, če vas delodajalec s prvim dnem zaposlitve vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.