Evropsko leto mladih

Regijski posvet o nacionalnem programu za mladino v Postojni

20. 9. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam – mladim in vas izpostavila kot pomembne nosilce sprememb in bistvene za izgradnjo miroljubnih in demokratičnih družb. V evropskem letu mladih si bomo tako v Sloveniji kot v evropski skupnosti prizadevali, da boste mladi dobili besedo in bo vaš glas slišan.

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

Potem pridi na regijski posvet Notranjsko-kraške regije za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v torek, 4. oktobra 2022, med 10.00 in 14.30 v Gasilsko reševalnem centru Postojna, Prečna ulica 6, 6230 Postojna.

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 13 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, ko boste po metodologiji svetovne kavarne in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem:

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijavi se do petka, 30. septembra 2022 s spletnim obrazcem.

Prijazno vabljeni!


PROGRAM DOGODKA:

10.00–10.30 –> Predstavitev namena in poteka dogodka, predstavitev področij Resolucije, namenov in ciljev

10.30–11.00 –> Kako po priložnost v tujino?

11.0011.15 –> Odmor

11.15–11.55 –> Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo v skupinah

12.35–12.45 –> Odmor

12.4514.00 –> Predstavitev sklepov iz razprav po postajah, dialog z odločevalci:

14.00–14.30 –> Refleksija in evalvacija, druženje ob zakuski