Mladinski sektor

Delavnice o metodah in strategijah poučevanja za izobraževalce s področja državljanske vzgoje

14. 3. 2024 avtor: Uredništvo
ženska, post it listki

Na Fakulteti za družbene vede UL izvajajo projekt Put European Union Forward, katerega namen je priprava vsebin in modulov za podporo izobraževalcev s področja državljanske vzgoje, demokratične kulture in demokratičnega državljanstva nasploh. Pomemben del projekta so inovativni pedagoški pristopi za poučevanje tega področja. S sodelovanjem v projektu izobraževalci razvijajo kompetence pedagoškega dela.

Zasnovali so izkustveno konferenco s temami, ki naslavljajo slabše pokrite, a aktualne teme z območja državljanske vzgoje, pri čemer jim bodo pomagali vrhunski domači in tuji strokovnjaki:

Izkustveno konferenco z delavnicami bodo izvedli v torek, 23. 4. 2024, med 9.00 in 14.00, v Ljubljani v Grand Hotel Union. Dogodek bodo zaokrožili s plenarnim predavanjem in panelno diskusijo različnih deležnikov državljanske vzgoje. Delavnice bodo izpeljane za skupino od 10–15 udeležencev, s čimer bodo zagotovili dobro komunikacijo in vašo aktivnost, saj so delavnice izrazito praktično orientirane.

Udeležba je brezplačna, prav tako pa vam bodo izdali tudi potrdilo o udeležbi, primerno za napredovanje v naziv. Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vir: Fakulteta za družbene vede