Kultura

Galerija Media Nox: Razstava Čutnost minljivosti

5. 1. 2023 avtor: MKC Maribor
Mladi kustos MKC Maribor

V Galeriji Media Nox bo v sredo, 11. januarja 2023, otvoritev razstave študentov tretjega letnika Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki je nastala v sklopu projekta Mladi kustos. Ta poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC Maribor).

Študenti 3. letnika dodiplomskega študija na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bodo na letošnji semestrski razstavi, ki bo od 11. januarja do 5. februarja 2023 potekala v Galeriji Media Nox, predstavili nekatera izjemna, a redko videna dela enega izmed najpomembnejših slovenskih umetnikov Franceta Miheliča (1907–1998). Risbe in grafike, ki so jih študentje Noemi Čop, Rebeka Kerčmar, Urška Kiselak, Lorena Kumer in Kristijan Matjašič izbrali za razstavo, zajemajo dve pomembni temi, ki sta Miheliča spremljali skozi celotno življenjsko ustvarjanje; to sta krajina in figura.

Projekt Mladi kustos
Foto: osebni arhiv kuratorjev razstave

Med pripravo izbora razstavljenih del so imeli priložnost rokovati z zelo obsežnim opusom Miheličevih risb, skic, grafik in grafičnih ciklov, ki jih v skladu z muzealsko stroko hranijo v Grafičnem kabinetu Franceta Miheliča na Ptuju, ki deluje pod okriljem Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.

Miheličeva dela pogost navdih študentov

Zbrana dela in gradivo povezano z Miheličem je pogosto predmet raziskovanja številnih posameznikov, tudi študentov. Že lani sta se z Miheličevo umetniško zapuščino ukvarjala študenta Filip Burnik in Saša Preložnik Šimac. Pripravila sta semestrsko razstavo z naslovom Življenje in smrt sta si brata in podnaslovom Motivi Dafne in mrtvega kurenta v opusu Franceta Miheliča.

Letošnja študentska razstava je po izbrani, a širši motiviki nekakšno nadaljevanje lanske razstave in še dodatno prikazuje raznolikost Miheličeve ustvarjalnosti. Že naslov razstave – Čutnost minljivosti. Motivi pokrajine in figur v opusu Franceta Miheliča – opominja na neizogibno minevanje in čas, ki vpliva na čisto vse. Tematiko, povezano z motivi pokrajine in figure so študenti, zaradi želje po prikazu raznolikega umetnikovega opusa, še dodatno razdelili na teme. Najprej spremljamo izginjanje pokrajine iz risb  in grafik Franceta Miheliča, nato pa njegovo beleženje vojne in otožne krajine. Ne moremo mimo umetnikovih spominov na očeta, želeli pa so prikazati tudi Miheličevo sposobnost realističnega upodabljanja človeškega akta. Zadnji sklop razstave obravnava risbe z erotično in zapeljivo ljubezensko tematiko, ki je prav tako zelo značilna za Miheličev opus. 

Na razstavi in v katalogu predstavljena dela Franceta Miheliča so po motiviki zelo različna, a so skozi študij in primerjavo umetnikovih del kmalu ugotovili, da jih družijo številne skupne lastnosti. Mednje uvrščamo razkroj, razpadanje in izginjanje, kar je vidno tako v krajini kot figuraliki, pa tudi spreminjanje, metamorfoze, čas in spomin, ki Miheličeva že tako osebno izpovedna dela še dodatno obtežijo s sentimentalnostjo, čustvenostjo pa tudi kontemplativnostjo o človeški biti in naravi, trpljenju in življenju.

FRANCE MIHELIČ

France Mihelič je s svojim obsežnim in raznolikim opusom obogatil tako slovensko kakor tudi evropsko umetnost 20. stoletja. Njegova dela so sprva povsem naturalistična in realistična, izhajajo iz narave in njenih elementov. Kasneje pride do radikalne spremembe, saj iz naravnega sveta prestopi v svet fantastike. Gre za čas številnih sprememb, razsežnih človeških katastrof, propada kulturnih vrednot in neopisljivega trpljenja, strahu in tesnobe. Vse to nam Mihelič slikovito opiše v svojem bogatem opusu, ki je prežet z osebno izpovedjo, poseben in nezamenljiv pa je tudi njegov slog upodabljanja.


Kuratorji: Noemi Čop, Urška Kiselak, Rebeka Kerčmar, Lorena Kumer in Kristijan Matjašič

Mentorji: dr. Gorazd Bence, Tatjana Štefanič, dr. Polonca Vidmar