Izobraževanje

Izobraževanje za človekove pravice

19. 9. 2022 avtor: Uredništvo

Vzporedno z vlaganjem resolucije o izobraževanju za človekove pravice bo jedrna skupina, ki jo sestavljajo Brazilija, Kostarika, Italija, Maroko, Filipini, Senegal, Tajska in Slovenija, na Svetu za človekove pravice v sodelovanju z NGO Working Group on Human Rights Education ter Uradom visokega komisarja za človekove pravice organizirala stranski dogodek na temo “Četrta faza svetovnega programa za izobraževanja za človekove pravice: pogled v naslednji dve leti – vrzeli in dosežki”. Dogodek bo potekal v četrtek, 22. septembra 2022, v Palači narodov in prek spleta.

Program bo zajemal panelno razpravo predstavnikov Urada visoke komisarke za človekove pravice, UNESCO ter predstavnikov mladih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem za človekove pravice na Filipinih, v Republiki Južni Afriki in Braziliji, zaključno besedo na dogodku pa ima stalna predstavnica Anita Pipan.