Neformalno izobraževanje / Zabava in prosti čas

Jure Rebselj: Ribosomsko profiliranje: proučevanje vpliva staranja na ribosomske zastoje

2. 10. 2023 avtor: Inštitut ASEF

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v sodelovanju s Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete organizira poljudnoznanstveno predavanje, v sklopu ASEF mladi umi, z naslovom  “Ribosomsko profiliranje: proučevanje vpliva staranja na ribosomske zastoje”. Predaval bo Jure Rebselj, štipendist ASEF generacije 2022 in magistrski študent na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Dogodek bo potekal v četrtek, 12. oktobra, ob 18. uri na Biotehniški fakulteti v predavalnici B5 (Večna pot 111, 1000 Ljubljana).

O predavanju

Staranje ima velik vpliv na porušenje proteinskega ravnovesja v celicah in posledičnem pojavu številnih bolezni. Pomembno vlogo pri vzdrževanju ravnovesja ima ribosomsko-proteinski sistem kvalitete kontrole translacije ali RQC, saj je odgovoren za razreševanje ribosomskih trkov v disomih, trisomih in daljših kompleksih. Nastanek omenjenih kompleksov povzroči pojav imenovan ribosomski zastoj, ki vpliva na učinkovitost translacije proteinov. RQC je mogoče preučevati z uporabo metode ribosomskega profiliranja, saj nam omogoča preučevanje celičnih translacijskih procesov in vivo, kar bo Jure predstavil tekom predavanja.

O predavatelju

Jure Rebselj je študent drugega letnika magistrskega programa biotehnologija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Svojo magistrsko nalogo na temo regulatornih mehanizmov LCD-proteinov v celici opravlja v Laboratoriju za RNA-omrežja Kemijskega inštituta v Ljubljani pod mentorstvom dr. Jerneja Uleta. V okviru programa ASEF Junior Fellowship je lansko poletje obiskal dr. Jerneja Uleta na Francis Crick inštitutu v Londonu.


Za ogled predavanja se je treba prijaviti do 12. oktobra  najkasneje do 17. ure.


ASEF mladi umi

ASEF mladi umi je serija poljudnoznanstvenih predavanj, v okviru katerih mladi predstavijo svoj raziskovalni obisk in pridobljene izkušnje skozi štipendijski program ASEF na dostopen in razumljiv način. V projektu se ASEF povezuje z organizacijami, iz krajev, od koder prihajajo predavatelji, da bi spodbudili vključevanje mladih izobražencev v lokalno slovensko okolje.

ŠO BF ali Študentska organizacija Biotehniške fakultete je organizacija, ki je v svoji prvi vrsti namenjena organiziranju obštudijskih dejavnosti študentov BF. Hkrati se poteguje s pomočjo Študentskega sveta BF in ŠOU v Ljubljani, kateri dejansko ŠO BF pripada, tudi za pravice študentov na ravni fakultete, univerze in celo države. Člani ŠO BF so prav vsi vpisani študenti fakultete, vodi pa jo upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov vseh oddelkov in medoddelčnih študijev, predsednika, podpredsednika in predstavnika študentskega sveta.

Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.