Mladinsko delo

Kako pripevati k varnemu in vključujočemu spletnemu okolju brez spolnih stereotipov za vse mlade?

30. 5. 2024 avtor: Mladinska mreža MaMa
laptop, kava

v okviru projekta MEDUSA (Opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za prepoznavo in informirano odzivanje na spletno nasilje s preseganjem spolnih stereotipov) mladinske delavce vabimo na spletni dogodek Kako prispevati k varnemu in vključujočemu spletnemu okolju brez spolnih stereotipov za vse mlade? Dogodek, ki se bo pričel ob 10. uri bo potekal v petek, 14. 6.2024, na platformi Zoom.

V današnji digitalni dobi je internet postal pomemben javni prostor, zlasti za mlade. Vse večja uporaba interneta pa dosledno razkriva zaskrbljujoč problem – spletno nasilje na podlagi spola. Ocenjuje se namreč, da je vsaj 1 od 10 žensk doživela vsaj eno obliko spletnega nasilja na podlagi spola od dopolnjenega 15. leta naprej, kar vključuje spletno nadlegovanje (tudi spolno nadlegovanje), maščevalno pornografijo, ustrahovanje in zasledovanje. Projekt MEDUSA namerava prispevati k izgradnji in implementaciji celostnega pristopa za prepoznavanje in preprečevanje spletnega nasilja in nadlegovanja na podlagi spola med mladimi in mladinskimi delavci, ki bo spodbujal enakost, vključenost in raznolikost med ciljnimi skupinami z raznovrstnimi ozaveščevalnimi, izobraževalnimi ter drugimi preventivnimi aktivnostmi.


Program dogodka

10.00Pozdrav udeležencev in predstavitev namena ter strukture dogodka
Inštitut za proučevanje enakosti spolov
10.05Uvodni pozdrav
Igor Jesih, Urad za mladino
10.15Pregled spletnega nasilja na podlagi spola in predstavitev raziskave Odklikni!
dr. Ajda Petek, Fakulteta za družbene vede
10.35Predstavitev projekta MEDUSA in opredelitev vloge mladinskih delavcev/k pri prepoznavi in odzivanju na spletno nasilje
Mladinska mreža MaMa
10.45Predstavitev platforme MEDUSA in napoved prihodnjih aktivnosti projekta
Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Lepo vas prosimo, da se na dogodek prijavite najkasneje 13. 6. 2024 s pomočjo tega obrazca. Po prejeti prijavi vam bomo poslali povezavo do srečanja. Za vsa vprašanja se lahko obrnete na elektronski naslovalenka.drobnjak@mreza-mama.si.