Zdravje

Konferenca o duševnem zdravju mladih

9. 9. 2022 avtor: Mladinski center Zagorje ob Savi

Mladinski center Zagorje ob Savi vas v četrtek, 22. 9. 2022, ob 9:00, vabi na konferenco o duševnem zdravju mladih.

Dogodek je del zaključka dvoletnega projekta strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te.« programa Erasmus+, katerega je Mladinski center Zagorje ob Savi kot nosilec programa razvijal v sodelovanju z mednarodnima partnerjema Daj mi ruku iz Srbije in Aseman Lapset iz Finske.

V zadnjih desetih letih se je delež mladih, ki čutijo osamljenost, povečal za 76%, delež mladih, ki čutijo stres večino dni v tednu, pa za 110% (raziskava Mladina 2020). O tem govorijo uradni podatki pristojnih ustanov, ki kažejo, da se je v zadnjih 25 letih duševna obolevnost do 18. leta povečala za 64%. Tudi v Mladinskem centru Zagorje ob Savi že več let spremljamo ta zaskrbljujoč trend, zato smo se v okviru projekta »Me slišiš? Slišim te.« osredotočali na raziskovanje podpornih mehanizmov pri delu z mladimi v stiski.

Njihov namen je predstaviti rezultate projekta in odpreti prostor za spoznavanje in izmenjavo izkušenj, saj verjamemo, da si delimo skrb za mlade in njihovo prihodnost. Pri tem si želijo povezovanja z vsemi deležniki, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi tako na ravni mladinskega sektorja kot lokalnih organizacij in ustanov.

Toplo vabljeni!


URNIK

8:30 -> Prihodi in čas za kavo

9:00 -> Uvod

9:15 -> Predstavitev rezultatov projekta

10:00 -> Delavnice*

12:00 -> Odmor s prigrizkom

13:00 -> Psihološko zdravje, predavanje Sanele Peresciutti (roj. Banović), dr.med

14.30 -> Zaključne misli

*Delavnice potekajo istočasno, zato se lahko prijavite le na eno izmed njih.


Prijave so obvezne. Vašo udeležbo nam prosim najavite preko spletnega obrazca.

OPIS DELAVNIC IN PREDAVANJA delavnica: Sočutni in povezani

Empatično poslušanje in sprejemanje je veščina, ki v odnose z drugimi, pa tudi s abo, prinese več kakovosti in povezanosti. Ustvari se prostor, v katerem pridobita oba/obe: dovoljena je iskrenost, avtentičnost, strah izgubi svojo moč in odgovornost za svoje počutje prevzame vsak_a sam_a. Se sliši prelepo, da bi bilo res? In vendar je mogoče.

Vabljeni_e na delavnico, kjer bomo pokukali_e v svet nenasilne komunikacije (po Marshallu Rosenbergu) in preizkusili_e njeno moč za uporabo v vsakdanjem življenju.

Po tematiki bo udeležence_ke popeljala Polona Siter Drnovšek, facilitatorka in voditeljica delavnic.

Polono Siter Drnovšek zanima, kako v skupinskih procesih vzpostaviti tako varen prostor, da bodo v njem vsi udeleženci slišani in prispevali po svojih močeh. Posebno radovednost goji do čarobno neotipljive energije ali vzdušja v skupini in se sprašuje, kako ga sprejeti in se nanj odzvati. Od leta 2002 je vpeta v polje mladinskega dela. Je članica bazena trenerjev Zavoda Movit, nacionalne agencije za programa EU za mladino ter v tem okviru izvaja nacionalna in mednarodna usposabljanja. Koncept Nenasilne komunikacije (Marshall Rosenberg) vidi kot mogočno orodje za vzpostavitev pristnega stika med ljudmi, skupinami in s sabo. delavnica: Prožni, odporni in trdoživi mladostniki

Prožnost ali rezilentnost je mehanizem, ki omogoča, da se otrok, mladostnik_ca, ali odrasli znajde in “preživi” v vsakokratnih in raznovrstnih situacijah, kakršne prinaša življenje. Rezilentni ali prožni ljudje niso neobčutljivi, temveč so zmožni živeti in preživeti s svojimi občutljivostmi. Prožnost sestoji iz samospoštovanja in trdoživosti, iz zmožnosti prenesti težave in neugodne situacije, se iz njih kaj naučiti in najti pot, ki omogoča nadaljnjo življenjsko radost in smisel. Razvoj prožnosti kot osebnostne lastnosti ali kot veščine oz. kompetence, omogočimo odrasli, starši, vzgojitelji in učitelji, ki smo otroke zmožni prepoznati in sprejeti v vseh njihovih posebnostih, ki spoštujemo njihovo integriteto ter jih hkrati vodimo in prevzemamo odgovornost za odnos z njimi. Prožnost je odgovor na toksični individualizem, saj nam omogoča ohraniti integriteto in hkrati ostati povezan z drugimi.

Vse se lepo sliši – vendar, kako to dosežemo; podpremo mlade in ne potonemo v kaosu vsakdanjika? To bomo raziskali na delavnici v izvedbi Familylab.

Darja Barborič Vesel, mag. soc. ped., je mentorica skupin za starše, ki iščejo pot do kvalitetnejših odnosov v družini. Predava na srečanjih za starše, pokriva raznovrstne tematike, od varne navezanosti do postavljanja mej in življenja z najstniki. Je certificirana voditeljica seminarjev in predavanj Familylab Slovenija za vse ciljne skupine: starše, strokovne delavce, otroke in mladostnike. Ima večletne izkušnje z vodenjem zaposlenih ter oblikovanjem delovnih timov in dolgoletne izkušnje na delovnih področjih v socialnem varstvu. Trenutno je zaposlena pri obravnavah otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Specializirana je za otroke s čustveno vedenjskimi težavami in za disciplinske težave v razredih. Je izvajalka izobraževanj za pedagoške kolektive vrtcev in šol predvsem s področja odnosov in vzpostavljanja avtoritete. delavnica: Obremenjujoče izkušnje iz otroštva

Obremenjujoče izkušnje iz otroštva so v naši skupnosti še vedno podcenjene. Ugotovitve iz raziskave (Felliti, in v Sloveniji Kuhar) so, da psihološke travme štejejo za vprašanja javnega zdravja. Študije poudarjajo po spremembi paradigme pri upoštevanju učinkov travme iz otroštva na fizično in duševno zdravje ter posledice, ki jih ima lahko na posameznika, družino, skupnost in družbo.

Na delavnici bomo spregovorili, katere so obremenjujoče izkušnje iz otroštva, kakšne posledice imajo lahko na fizičnem zdravju posameznika. Kako pomembno je prepoznati te znake in ustrezno delovati z namenom pravočasnega ukrepanja ter si s tako zagotoviti bolj kakovostno življenje.

Delavnico bo vodila Helena Požun, specializantka transakcijske analize, certificirana Learner Coach.

Predavanje Sanele Peresciutti (roj. Banović), dr.med: “Psihološko zdravje”

Dandanes se veliko govori o stresu, depresiji, motiviranosti in odnosih. Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ter pomemben del zdrave strukture osebnosti. Na dogodku bo predavateljica s svojo edinstveno energijo predstavila temelje psihološkega zdravja in njihove vplive nanj. Raziskali bomo možnosti za izboljšanje kvalitete našega življenja, se naučili nekaj tehnik sproščanja, ki izboljšajo celotno počutje in pripomorejo tudi k boljšim osebnim odnosom. Dotaknili se bomo vpliva sreče in zadovoljstva v življenju na psiho-fizično zdravje in hormonsko ravnovesje v telesu.

Dr. Sanela Peresciutti (roj. Banović) je diplomirala na Medicinski fakulteti v Sarajevu. Od leta 2011 je zaposlena na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana. Redno se dodatno izobražuje s področja psihologije in psihoterapije, med drugim je opravila večmesečne dopolnilne študije v ZDA, Nemčiji in Švici. Sodeluje tudi na številnih konferencah v Sloveniji in tujini. Njena največja strast je govoriti o emocionalnih možganih. Je srčen človek in velika motivatorka, ki s svojimi navdihujočimi predavanji »prebuja« Slovence_ke.