Neformalno izobraževanje

Maruša Gorišek: Ali znamo uporabljati znanje v širšo družbeno korist?

15. 2. 2024 avtor: Inštitut ASEF
plakat

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v sodelovanju z društvom SocioKlub organizira poljudnoznanstveno predavanje v sklopu ASEF mladi umi. Dogodek bo v četrtek 29. februarja, ob 17. uri izvedla dr. Maruša Gorišek, štipendistka ASEF generacije 2021, znanstvena sodelavka na Inštitutu za razvojne in strateške analize ter asistentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Predavanje nosi naslov Znanost in družba: Ali znamo uporabljati znanje v širšo družbeno korist?” in bo potekalo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana). 

O predavanju

Čeprav živimo v dobi izjemno hitrega tehnološkega in znanstvenega napredka, nedavne izkušnje spopadanja s krizami, kot sta pandemija in globalno segrevanje, odpirajo vprašanje: ali smo vse to ustvarjeno znanje sposobni tudi uporabiti za širšo družbeno korist, ko je to najbolj potrebno? Predavanje bo obravnavalo zapletene odnose med znanostjo, politiko in širšo javnostjo.

Zanimalo nas bo, v kolikšni meri kot družba res cenimo in promoviramo znanje, ali je dobra ideja, da politično odločanje prepustimo ekspertom in znanstvenikom ter kako nasloviti vrzel med znanstveniki in laiki. Razpravljali bomo o tem, ali je za reševanje teh izzivov nujno le povečati zaupanje v znanost ali nosi del odgovornosti tudi znanost sama.

O predavateljici

Maruša Gorišek je magistrica politologije in doktorica sociologije. Zaposlena je kot asistentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu na Inštitutu za družbeno morfogenezo ter kot znanstvena sodelavka na Inštitutu za razvojne in strateške analize v Ljubljani. Tam je članica programske skupine Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s konceptom meritokracije, vprašanjem vloge znanja, znanosti in ekspertov v družbi ter s konceptom državljanske znanosti. Je članica Nacionalnega odbora programa za upravljanje družbenih sprememb (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO. Spada v generacijo ASEF Junior Fellow leta 2021, svoj raziskovalni obisk pa je izvedla pri prof. Petru Verovšku na Univerzi v Groningenu na Nizozemskem.

Za ogled predavanja se je treba prijaviti do 29. februarja, najkasneje do 16. ure.

ASEF mladi umi je serija poljudnoznanstvenih predavanj, v okviru katerih mladi predstavijo svoj raziskovalni obisk in pridobljene izkušnje skozi štipendijski program ASEF na dostopen in razumljiv način. V projektu se ASEF povezuje z organizacijami, iz krajev, od koder prihajajo predavatelji, da bi spodbudili vključevanje mladih izobražencev v lokalno slovensko okolje.

SocioKlub je študentsko sociološko društvo, ki deluje na Fakulteti za družbene vede. Glavni cilj društva je povezovanje študentov sociologije na FDV in vseh, ki jih ta znanost zanima. Naša dejavnost obsega organizacijo različnih dogodkov in projektov, kot so npr. okrogle mize, ekskurzije ter razne tematske delavnice, s ciljem spodbujanja kritičnega razmišljanja in širjenja obzorij na področju družboslovja, tako znotraj kot zunaj formalnega izobraževalnega sistema.

Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.