Aktivno državljanstvo / Mladinski dialog

Vabilo na nacionalno konferenco mladinskega dialoga

3. 3. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa

Mladinska mreža MaMa vas vabi na dogodek aktivne participacije – dialog mladih z v.d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Tino Kosi, in dan odprtih vrat mladinskega dialoga!

Razmišljaš o aktualnih razmerah za mlade na področju zaposlovanja, duševnega zdravja, stanovanjske problematike in participacije mladih v Sloveniji?

Imaš zamisli za spremembe in izboljšave na navedenih področjih, ali vprašanja o načrtih za prihodnost?

Potem se jim pridruži na nacionalni konferenci mladinskega dialoga v petek, 17. marca 2023, med 11.00 in 14.30 v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.

O čem se bomo pogovarjali na dialogu?

Duševno zdravje mladih, trg dela, stanovanjska problematika in vključujoča družba so teme, ki so jih v evropskem letu mladih 2022 tvoji vrstniki na različnih regijskih dogodkih izpostavili kot najbolj pereče in zanje predlagali različne rešitve. Se srečuješ s podobnimi izzivi kot tvoji sovrstniki? Oglasi se v mladinskem dialogu z mag. Tino Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, in bodi glas mladih, ki sooblikuje krovni dokument za mlade v Sloveniji!

Urad RS za mladino kot glavni koordinator Resolucije Nacionalnega programa za mladino 2023 – 2031 trenutno pripravlja ukrepe, ki so bili s strani mladih predlagani v evropskem letu mladih. Na dialogu bomo skupaj pregledali, kaj je že bilo storjeno in kje lahko mladi še vedno prispevate rešitve.

Dialog mladih, zaključni dogodek projekta Mladi za uresničevanje evropskih ciljev mladih v prihodnosti bo celodnevni dogodek in poleg dialoga z v.d. direktorice Urada RS za mladino, bo potekala tudi predstavitev lokalnih pobud, ki so jih zasnovali in uresničili mladi iz šestih mladinskih centrov v Sloveniji in zasledujejo evropske cilje mladih.

Program nacionalne konference

Prvi del posveta – uvod in predstavitev lokalnih pobud – Dan odprtih vrat

10.30 – 11:00 –> Registracija udeležencev

11:00 – 11:10 –> Uvodni nagovor mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa

Predstavitev projekta Mladinski centri za cilje mladih: Lokalne pobude za cilje mladih EU

11:10 – 11:25 –> Alternativne oblike vplivanja mladih na skupne zadeve, Prof. dr. Tomaž Deželan

11:25 – 11:50 –> Predstavitev pobud mladih iz: Pirana, Maribora, Hrastnika, Brežic, Celja in Raven na Koroškem

11:50 – 12:00 –> Zbiranje mnenj in prioritet mladih

Drugi del posveta – dialog mladih z v.d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Tino Kosi

12.00 – 12.10 –> Uvodni nagovor Eva Kotnik, predsednica Mladinskega sveta Slovenije

12.10 – 13.30 –> Dialog med mladimi in mag. Tino Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino

Predstavitev potreb mladih iz področij ‘duševno zdravje in dobro počutje, ‘kakovostna zaposlitev za vse, “prostor in participacija za vse” in “vključujoče družbe”.

Neposredna vprašanja mladih, odgovori na vprašanja mladih in drugih udeležencev konference

13.30 – 13.45 –> Sklepne misli in nadaljnji ukrepi na področju mladine   

13.45 – 14.30 –> Zaključek posveta, druženje, pogostitev


Prijavi se do petka, 10. marca 2023, s spletnim obrazcem.

Vljudno vabljeni!


Konferenca se izvaja v sklopu programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, v sklopu projekta Mladinski centri za EU cilje mladih. Projekt in konferenca ne odražata stališč programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota ter Nacionalne agencije MOVIT.