Aktivno državljanstvo

Od planetarne krize k ekološki situaciji

28. 11. 2022 avtor: Uredništvo

V Mladinskem centru Krško bo potekal pogovorni večer z Boštjanom Remicem o okoljski krizi, vodil ga bo prostovoljec Timotej Pavlin.

Zgodovina pozna kar nekaj primerov zlomov »civilizacij«, h katerim so prispevale nenadne spremembe v naravnih pogojih obstoja teh družb. Okoljska kriza, s katero se soočamo v 21. stoletju, je drugačna od preteklih primerov: njen obseg je planetaren, kaže se na številnih različnih področjih, v zadnji instanci pa pod vprašaj postavlja preživetje človeške vrste in številnih drugih živih bitij. Spremembe v procesih na Zemlji po drugi svetovni vojni so tako obsežne, da se v geološki znanosti uveljavlja nov termin za poimenovanje dobe, v kateri živimo: antropocen. 

Kakšne zakonitosti in procesi torej obvladujejo sodobne družbe? Glavna sila, ki je pripeljala do planetarne ekološke krize, je akumulacija kapitala v svetovnem merilu. Pokazali bomo, kako se odnosi konkurence kažejo pri tekmovanju držav ali blokov držav ter kako napredek v »umetnosti ropanja delavca« in »umetnosti ropanja zemlje« hkrati spodkopava vira vsega bogastva: zemljo in delavca.

Kot izhodišče za drugi del predavanja si bomo zastavili na videz preprosto vprašanje: Zakaj se nič ne spremeni? Navkljub precej širokemu zavedanju o posledicah okoljske krize in navkljub poskusom s strani držav ali naporom družbenih gibanj, se trendi degradacije narave stopnjujejo. Kako spremeniti družbene odnose, da bi spremenili odnose družbe do narave? In kako lahko to storimo?

Boštjan Remic je neodvisni raziskovalec, strokovni delavec in občasni publicist. Je član Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA), pred tem pa Inštituta za delavske študije in Delavsko-pankerske univerze. Ukvarja se s kritiko politične ekonomije in razredno analizo, med drugim ga zanimata delavsko gibanje ter marksistična ekološka teorija.