Mladinsko delo

Participativni proračun za mlade v Mladinskem centru Idrija

3. 5. 2023 avtor: Mladinski center Idrija
So-deluj, so-oblikuj

Sodeluj in sooblikuj v MC Idrija!

Mladost odmeva tudi v Mladinskem centru Idrija. V letošnjem letu se z našimi aktivnostmi pridružujemo Odmevu mladosti! Skupna akcija mladinskega sektorja v ospredje postavlja pomen in vpliv, ki ga imata mladinsko delo in neformalno učenje na mlade v lokalnih skupnostih.

V Mladinskem centru Idrija smo letos pripravili participativni proračun za mlade, s katerim želimo spodbuditi participacijo mladih v lokalnem okolju in širše. Participativni proračun je del večjega projekta So-delujmo, so-oblikujmo, ki smo ga začeli izvajati v aprilu.

Projekt skuša odgovarjati na potrebe mladih, med katerimi so zlasti slišanost, prepoznavnost in upoštevanje njihovih potreb in idej. Preko projekta želimo mladim omogočiti pridobivanje izkušenj za osebni razvoj in razumevanje delovanja lokalne skupnosti ter njenih perečih tematik. Mladi bodo preko tega projekta spoznali delovanje lokalne samouprave in vlogo mladinskega dela v skupnosti, pa tudi pridobili razumevanje o pomenu aktivne participacije v družbi. 

Mladi potrebujejo prostor, kjer lahko uresničujejo svoje ideje, pridobivajo izkušnje neformalnega učenja, prevzemajo odgovornost ter preko tega zavestno razvijajo osebne spretnosti, hkrati pa plemenitijo tudi družbeno življenje v naših krajih. S sodelovanjem z mladimi in uresničevanjem njihovih idej želimo tudi povečati priložnost za zabavo, neformalno izobraževanje, ustvarjalnost mladih v našem podeželskem okolju in okoliških vaseh. 

Participativni proračun za mlade MCI

Skozi proces participativnega proračuna želimo mlade spodbuditi, da sami prepoznajo probleme in možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in zatem med podanimi predlogi tudi izbirajo s pomočjo glasovanja. Namen te dejavnosti je mladim omogočiti izkušnjo aktivnega državljanstva, družbenega in političnega udejstvovanja ter vključenosti v neposreden demokratičen proces. 

Kako bo vse skupaj potekalo?

Participativni proračun MC Idrija bo namenjen vsem mladim, starim od 15 do 29 let, s stalnim prebivališčem v občini Idrija. Spletni obrazec za oddajo predloga bo objavljen 8. maja na spletni strani MC Idrija.

Tam si bo mogoče prebrati več o pravilih sodelovanja in kriterijih izbire projekta. Zbiranje predlogov bo potekalo do 8. junija do 12.00. Zatem bo komisija MCI podane predloge pregledala in tiste, ki bodo ustrezali kriterijem poslala naprej na glasovanje. Glasovanje bo potekalo preko spletne platforme od 14. junija do 23. junija. Rezultati bodo znani še isti dan. Izbrani predlogi bodo v MCI dobili mentorsko podporo in finančna sredstva. 

Sodeluj in sooblikuj tudi ti!