Mladinski sektor / Zdravje

Posvet Duševno zdravje mladih

3. 5. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
duševno zdravje mladih posvet

Mladost odmeva tudi v Mladinskem svetu Slovenije!

V letošnjem letu se z našimi aktivnostmi pridružujemo Odmevu mladosti! Aktivnosti in projekti mladinskega dela skupaj z mladimi v ospredje postavljajo pomen in vpliv, ki ga imata mladinsko delo in neformalno učenje na mlade v našem kraju in širše.

Kaj? Posvet: Duševno zdravje mladih 2023
Kdaj? 23. maj 2023 med 10.00 in 15.00
Kje? Fantastični prostori – Stegne 23A; 1000 Ljubljana.

Vabljeni: Srednje šole – svetovalne delavke in delavce ter druge zainteresirane predstavnike srednjih šol; Visokošolske institucije; Organizacije v mladinskem sektorju (mladinske organizacije, organizacije za mlade, mladinski sveti); Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja (mladih); Študentska organizacije Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije; NIJZ – zainteresirani predstavniki območnih enot; Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Mladinski svet Slovenije (MSS) organizira posvet Duševno zdravje mladih 2023, ki je namenjen prepoznavanju aktualnih težav na področju duševnega zdravja, s poudarkom na preventivni dejavnosti, njenih sistemskih, informacijskih, kadrovskih in finančnih izzivih; hkrati pa želimo, da se vabljeni deležniki med seboj vsaj okvirno spoznate in povežete, saj to lahko prinese boljše pristope k problematiki duševnega zdravja.

Kaj se bo dogajalo?

Kot izhodišče bomo uporabili mnenjski dokument Mladinskega sveta iz l. 2019 – Duševno zdravje mladih. Naj uvodoma pojasnimo še pojasnimo, da želimo na posvetu obravnavati mlade v starosti 15 do 29 let (ki so tudi sicer ciljna skupina MSS-ja), kar okvirno ustreza času od srednješolskih let pa do osamosvojitve mladih oz. začetkov ustvarjanja družine itd.

Skozi program bomo v prvem delu predstavili primere dobrih praks različnih institucij na področju duševnega zdravja mladih, v drugem, ključnem delu, pa bomo preko skupinskega dela omogočili udeležencem, da skupaj naslovijo problematiko in izpostavijo težave, s katerimi se srečujejo v svojih institucijah, ali pa zgolj predstavijo, kako se njihove organizacije srečujejo s področjem duševnega zdravja.

Rok za prijavo je 11. maj 2023, in sicer preko spletnega obrazca.

Za več informacij se obrnite na Christiana Jereba (christian.jereb@mss.si).

V maju se dogodek pridružuje tudi kampanji Odmev mladosti, ki bo po 34 krajih v Sloveniji širila učinke mladinskega dela.