Podjetništvo

Rad bi bil freelancer!

6. 1. 2023 avtor: Središče Rotunda

V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih Središče Rotunda razpisuje četrto delavnico za mlade do 29 let, z naslovom RAD BI BIL FREELANCER! 

VABLJENI!

Lokacija: Dvorana Središča Rotunda, Destradijev trg 11, v Kopru.

Termin: Torek, 10. 1. 2023, 17:00 – 20:00 (4 pedagoške ure z odmorom)

Prijava na delavnico (brezplačna): https://www.sredisce-rotunda.si/si/projekti/nekstep/265-rad-bi-bil-freelancer


Kaj boš na delavnici počel(a)?

Spoznal(a) boš: 

– Pravnoorganizacijske oblike in načine opravljanja dejavnosti (poudarek na  opisu ter prednostih in slabostih najpogostejših oblik poslovanja),

– korake do registracije dejavnosti: določitev firme podjetja, pregled pravil in zakonodaje, ki veljajo za določitev imena podjetja, poslovnega naslova, sedeža podjetja, zastopnikov, dejavnosti poslovanja, pregled pogojev opravljanja dejavnosti. Prikazan bo konkreten primer postopka registracije s.p.-ja/ d.o.o.-ja, znanje pa boš lahko pridobil(a) tudi z delom na svojem konkretnem primeru ustanovitve potencialnega podjetja,

– računovodske in davčne osnove (vodenje poslovnih knjig, davek od dohodka iz dejavnosti, DDV, prispevki za socialno varnost,…).

———

Kompetence in znanja, ki jih boš pridobil(a) na delavnici:


Spoznaj mentorici:

Katja Benčič – univ. dipl. ekonomistka s pedagoško izobrazbo in z več kot 20-imi leti službovanja, od maloprodaje, veleprodaje, pa do bančništva. Zadnje 3 leta je kot samostojna podjetnica aktivo sodelovala v izobraževanju otrok in mladine, in sicer preko tečajev italijanskega jezika ter finančnega opismenjevanja otrok. Zadnje leto je zaposlena na Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru, kjer poučuje strokovne ekonomske predmete. (Instagram in FB: financezaotrokadina; www.financezaotroka.com (trenutno ne deluje – v reševanju)

Vlasta Starc: Od leta 2000 zaposlena na Regionalnem razvojnem centru Koper kot podjetniška svetovalka. Osnovna podjetniška svetovanja nudi vsem, ki šele razmišljajo o svoji podjetniški poti ter obstoječim mikro, malim in srednjim podjetjem. Od vzpostavitve portala e-SPOT/VEM nudi pomoč pri izvedbi postopkov na portalu. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka.


Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«