Angažiraj se / Evropsko leto mladih

Regijski posvet za pripravo nacionalnega programa za mladino v Kamniku

5. 10. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

Potem pridi na regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v četrtek, 20. oktobra 2022, med 16.00 in 20.30 v Kamniku, v Mladinskem centru Kotlovnica, Fužine 10, 1240 Kamnik.

Zakaj?

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastaja s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 13 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem:

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijavi se do torka, 18. oktobra 2022 s spletnim obrazcem.

Prijazno vabljeni!


Program posveta:

16.00–16.30 –> Predstavitev namena in poteka dogodka, predstavitev področij NPM, namenov in ciljev

Pozdravni nagovor predstavnika Urada RS za mladino “Prebijanje ledu” – spoznavanje udeležencev

16.30–17.00 –> Kako po priložnost v tujino? Predstavitev programa ERASMUS+: Mladina in Evropska solidarnostna enota

17.0017.15 –> Odmor

17.15–18.30 –> Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo v skupinah

18.30–18.45 –> Odmor

18.4520.00 –> Predstavitev sklepov iz razprav po postajah in Dialog z odločevalci:

20.00–20.30 –> Refleksija in evalvacija, druženje ob zakuski