Izobraževanje / Zaposlovanje

Usposabljanje: Vodja zadovoljstva zaposlenih

23. 2. 2023 avtor: Zavod Nefiks

Kriza današnjega časa je tudi organizacijska. Ključni izziv ni le tehnološki razvoj, ampak tudi sprememba organizacijske kulture podjetij. Zato je potrebno ustvarjati okolje, kjer so ljudje motivirani in pripravljeni ustvarjati več. Del spremembe organizacijske kulture leži v podjetjih in upravljanju osebne rasti in razvoja zaposlenih, del pa na zaposlenih samih, na njihovem vseživljenjskem učenju.

Po drugi strani se trendu pomanjkanja primernih kadrov ni mogoče izogniti niti v panogi človeških virov. Podjetja so danes vse bolj soočena s situacijo, da morajo za svoje zaposlene narediti več, da jih obdržijo. V tem smislu bodo potrebovala kompetentne kadrovske strokovnjake, ki bodo opravili to nalogo. Medtem ko je v tem trenutku na tem področju nastala praznina, bodo morali v naslednjih letih mladi nadobudni kadrovski delavci (lahko vodja zadovoljstva zaposlenih – CHO) pridobiti praktične izkušnje za izvedbo te zahtevne naloge. Hkrati bo okrepljeno delo z zaposlenimi pripomoglo k stabilnejšim in bolj trajnim zaposlitvam in bo preprečevalo različne oblike prekarnosti. 

Namen usposabljanja je informirati, animirati in motivirati udeležence o perspektivah zaposlovanja v kadrovskih službah ter jim ponuditi osnovno usposabljanje s tega področja, še posebej v luči poklicev prihodnosti v kadrovskih službah.

Kdaj: od 6. 3. do 10. 3. 2023
Kje: MC Vič
PRIJAVI SE

Splošni cilj:
pridobitev temeljnih znanj s področja razvoja človeških virov.

Specifični cilji:
– pridobitev znanj s področja zavzetosti, dobrega počutja in srečnosti na delovnem mestu;
– pridobitev znanja s področja uporabe pozitivnega psihološkega kapitala organizacije;
– pridobitev znanj s področja coachinga in upravljanja sprememb.

Vsebina:
Modul 1: Trg dela in blagovna znamka privlačnega delodajalca
Modul 2: Vloga, pomen in izzivi sodobne kadrovske službe, poklici prihodnosti na kadrovskem področju
Modul 3: Pozitivni pristopi na delovnem mestu: pozitivna organizacijska kultura, pozitivno vodenje, pozitivni psihološki kapital, pozitivna organizacijska energija, pozitivna čustva na delovnem mestu
Modul 4: Ključna orodja za povečanje zavzetosti, pripadnosti in produktivnosti zaposlenih
Modul 5: Koncept srečnosti in dobrega počutja na delovnem mestu ter upravljanje sprememb s pomočjo coachinga

Metode dela:
– igranje vlog,
– diskusija,
– predavanja,
– predstavitve,
– simulacije.

Program usposabljanja je oblikovan tako, da zahteva aktivno vključevanje udeležencev, izvajanje individualnih nalog in aktivno vključevanje v skupinske projekte oz. za delo v parih. Program omogoča dejavne oblike dela.

Usposabljanje poteka v obliki delavnice, ki temelji na uvodnih predavanjih, povezovanju različnih študij primerov in dotedanjih individualnih izkušnjah udeležencev. Omenjene metode bodo nadgrajene z vajami, oblikovanimi tako, da bodo razvijale spretnosti, potrebne za uspešno delo z ljudmi (igra vlog, uporaba povratnih informacij).

Udeleženci bodo pri vsaki vsebini seznanjeni z dodatno literaturo, s katero bodo lahko razširili in poglobili svoje razumevanje na posameznih področjih, skladno z individualnimi potrebami in zanimanjem.

Trajanje programa: 35 ur, v času od 6. 3. do 10. 3. 2023 (Usposabljanje bo v ponedeljek in torek potekalo v živo med 9h in 16.30 v MC Vič, v torek in sredo online (med 9h in 13h + delo doma), v petek pa si bomo ogledali dobro prakso na terenu.

Izvajalec: Franci Čeč

Cena: 80 € za študente in brezposelne in 150 € za že zaposlene. Ceno za zaposlene lahko poravna tudi podjetje.

Komu je usposabljanje namenjeno: Usposabljanje je primerno za vse mlade, stare med 21 in 29 let, ki želijo dopolniti svoj nabor kompetenc, ter za mlade, ki so že zaposleni in bi jim znanja s področja vodenja skupin prišla prav.

Prednost pri izboru bodo imeli mladi, ki stopajo na trg dela in so mlajši od 30. let.

PRIJAVI SE