Izobraževanje / Zdravje

V Posavju žuramo brez drog in alkohola

21. 3. 2023 avtor: Uredništvo
brez drog

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola« je preventivni program za mlade na temo zasvo­jenosti, ki ga izvajamo v sklopu Lokalne akcij­ske skupine Krško. Gre za delavnico, ki jo mladinski delavci ZMŠ Krško izvedemo v sklopu naravoslovnega dne na osnovnih šolah v Krški občini. Pridružijo se nam še Center za socialno delo, policisti iz Policijske postaje Krško in pa me­dicinske sestre iz Zdravstvenega doma Krško.

Preventivne delavnice za mlade na temo za­svojenosti, ki potekajo 5 šolskih ur.

Dan začnemo s predavanjem policistov, ki predstavijo kazenske posledice uživanja drog in alkohola. Sledi predavanje socialne delavke, ki učencem predstavi učinke alkoho­lizma in zasvojenosti z drogami na družino, kariero in druge življenjske sfere. Cikel preda­vanj zaključi medicinska sestra s predsta­vitvijo učinkov alkohola, cigaret, »vejpov«, ter različnih vrst prepovedanih drog na telo in zdravje.

Preventivne delavnice za mlade na temo za­svojenosti, ki potekajo 5 šolskih ur.
Izdelki nastali na delavnici. Foto: Anja Krušnik Cirnski

Sledijo de­lavnice mladinskih delavcev z učenci. Na teh odpiramo različne teme, kot so:

Skozi pogovor spoznavamo takojšnje posledice (npr. nevarnost zastrupitve, predoziranja in nesreč) in dolgoročne posledice zasvojenosti (npr. zdravstvene težave, socialna izključenost in izguba službe). Pogovarjamo se tudi o temu, kaj nas lahko pripelje do različnih zasvojenosti.

Pri vaji polarizacije, pri kateri se učenci strinjajo ali pa ne z določenimi trditvami, kot so »Zasvojenci niso dobre osebe.« pa debata še posebej zaživi.

V letošnjem šolskem letu smo izvedli delavnice v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Podbočje, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Raka, OŠ Adama Bohoriča Brestanica in posebni sklop delavnic, ki so potekale v prostorih ZMŠ Krško, to je tri dni delavnic za različne programe Šolskega centra Krško-Sevnica.

Poglej tudi, kako je potekal Tabor poklicev v ZMŠ Krško.

Za vse prihajajoče dogodke spremljaj spletno stran ZMŠ Krško.

Vir: Zavod za mladino in šport Krško

Foto: Anja Krušnik Cirnski