Aktivno državljanstvo / Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

Vabilo na peto regijsko posvetovanje za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino

19. 4. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam – mladim in vas izpostavila kot pomembne nosilce sprememb in bistvene za izgradnjo miroljubnih in demokratičnih družb. V evropskem letu mladih si bomo tako v Sloveniji kot v evropski skupnosti prizadevali, da boste mladi dobili besedo in bo vaš glas slišan.

Zdravo!

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

Potem pridi na obalno-kraški regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v sredo, 15. junija 2022, med 10.00 in 14.30 v Kopruv Centru mladih Koper, Gregorčičeva 4, 6000 Koper.

Zakaj?

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 12 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem:

–         izobraževanje (formalno in neformalno),

–         zaposlovanje in podjetništvo,

–         bivanjske razmere mladih,

–         zdravje in dobro počutje,

–         okolje in trajnost,

–         mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja,

–         kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Program posveta:

16.00–16.30Predstavitev namena in poteka dogodka, predstavitev področij NPM, namenov in ciljev Pozdravni nagovor predstavnika Urada RS za mladino “Prebijanje ledu” – spoznavanje udeležencev
16.30–17.00Kako po priložnost v tujino?Predstavitev programa ERASMUS+: Mladina in Evropska solidarnostna enota (Katra Kozinc, MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+)
17.0017.15Odmor
17.15–18.30Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo v skupinah
 1 .krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
 2. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
 3. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
 4. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
18.30–18.45Odmor
18.4520.00Predstavitev sklepov iz razprav po postajahDialog z odločevalci:–       predstavniki Urada RS za mladino–       predstavniki Ministrstva za zdravje–       predstavniki Mestne občine Koper
20.00–20.30Refleksija in evalvacija, druženje ob zakuski

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijavi se do ponedeljka, 13. maja 2022 s spletnim obrazcem.

Prijazno vabljeni!