Aktivno državljanstvo / Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

Vabilo na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o nacionalnem programu za mladino

1. 3. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam mladim in tako postavila v ospredje pomen mladih in s tem tudi ponudila priložnost, da se sliši vaš glas.

Bi sooblikoval_a prihodnost mladih v Sloveniji? Ali  bi sodeloval_a pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino? Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval spremembam v družbi?

Vabimo te na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM), ki bo potekalo v petek, 18. marca 2022 ob 10. uriv Celjuv Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, Celje.

Zakaj? Temeljni cilj Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) je zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Gre za krovni dokument, v katerem so zajete glavne problematike mladih ter javno-politični ukrepi kot rešitve izzivov mladih.

Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer  boste  na različnih postajah  obravnavali določene tematike po principu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka izmed postaj bi pokrila eno izmed vsebin za mlade:


Program posvetovanja:

10.00-10.30 –> “Prebijanje ledu”, spoznavanje med udeleženci
Predstavitev namena dogodka, nagovor direkotorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores  

10.30-11.00 –> Kako po priložnost v tujino?
Predstavitev programa ERASMUS+ Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote za mlade
Predstavitev področij Resolucije namenov in ciljevUrad RS za mladino ;

11.00-11.15 –> Odmor

11.15-11.55 –> Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo po skupinah
– 1 .krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
– 2. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)

11.55-12.05 –> Odmor

12.05-12.35 –>
– 3. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
– 4. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)

12.34-12.45 –> Odmor

12.45-13.30 –> Dialog z odločevalci – Urad RS za mladino, resorno ministrstvo

13.30-14.00 –> Refleksija, evalvacija in druženje


Zabavno in družabno bo.

Rok za prijavo na posvetovanje je 16. marec 2022 na spletnem obrazcu.

Vljudno vabljeni!