Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

Vabilo na regijske posvete za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino

23. 5. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

V prihodnjem tednu bodo potekali kar trije regijski posveti za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino, in sicer se nam lahko pridružiš na:

regijskem posvetu Osrednje Slovenije v torek, 31. maja 2022, med 16.00 in 20.30 v Ljubljaniv Mladinskem centru Vič, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana (prijavi se do petka, 27. maja 2022 s spletnim obrazcem),

regijskem posvetu Podravske regije v četrtek, 2. junija 2022, med 10.00 in 14.30 v Kulturnem centru Pekarna, Ob železnici 16, 2000 Maribor (prijavi se do torka, 31. maja 2022 s spletnim obrazcem),

in na regisjkem posvetu jugovzhodne Slovenije v petek, 3. junija 2022, med 16.00 in 20.30 v Črnomljuv Kreativni hiši mladih (bivši hotel Lahinja), Kolodvorska cesta 60, 8340 Črnomelj. (Prijavi se do srede, 1. junija 2022 s spletnim obrazcem)

Zakaj?

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 12 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem:

–         izobraževanje (formalno in neformalno),

–         zaposlovanje in podjetništvo,

–         bivanjske razmere mladih,

–         zdravje in dobro počutje,

–         okolje in trajnost,

–         mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja,

–         kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijazno vabljeni!