Vključenost

Dolores Kores imenovana na mesto v.d. direktorice Urada RS za mladino

10. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Vlada RS je 19. redni seji vlade sprejela odločbo, da se Tina Kampla s 4. junijem 2020 razreši s položaja direktorja Urada RS za mladino. Za vršilko dolžnosti je, do imenovanja direktorja oz. direktorice po opravljenem natečajnem postopku, vendar za največ šest mesecev, imenovana mag. Dolores Kores, in sicer od 5. junija 2020 dalje.

Vodenje Urada RS za mladino je zame velik poslovni izziv, še posebej ker ga prevzemam v zelo specifičnih časih, ko se tudi mladinski sektor po času epidemije ponovno vrača v ustaljene tirnice. Delo mladinskih organizacij sem že spremljala tako v aktivni, kot tudi pasivni vlogi, tako da mi prizadevanje za uveljavitev pomena razvoja mladinskega sektorja v družbi ni tuje. Mladinski sektor v Sloveniji je razvejan in dobro razvit ter pomemben dejavnik razvoja mladinskih politik na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,” je ob svojem imenovanju povedala za naš portal. 

Nadalje sporoča, da si bo v času mandata prizadevala za večjo promocijo dobrih praks mladinskih organizacij, “tako iz področja mladinskega dela, neformalnega izobraževanja, mobilnosti, in seveda soudeležbe mladih na vseh nivojih. Kot pomembno področje za uspešno delovanje mladinskega sektorja vidim tudi dobro informiranost mladih, zato bom z veseljem spremljala tudi portal mlad.si in nadaljevala s prakso digitalnih srečanj, ki so se v času epidemije izkazale za učinkovit način komuniciranja in deljenja izkušenj.” Izpostavila je tudi pomen raziskave Mladina 2020, ki jo vidi kot“izjemnega pomena za celotno mlado populacijo, saj bo šele strokovna znanstvena podlaga lahko predstavljala izhodišče za pripravo ustreznih ukrepov za izboljšanje položaja in s tem tudi življenja vseh mladih v Sloveniji.”

Mag. Dolores Kores, rojena v Mariboru, je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in zaključila MBA na Poslovni šoli IEDC na Bledu. Leta 2019 je prevzela vodenje Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, pred tem pa je delovala na področju socialnega podjetništva v okviru Središča za socialno podjetništvo pri Univerzi v Ljubljani, kot evropska koordinatorka za razvoj poslovanja pri evropski izpostavi avstralske organizacije EPIC. Od leta 2010 do leta 2017 je bila direktorica zaposlitvenega centra Zavoda Premiki, prve turistične agencije v Sloveniji, specializirane za razvoj turističnih storitev za invalide. Razvoj dostopnega turizma v Sloveniji je oblikovala v sodelovanju z evropskimi in svetovnimi organizacijami, med drugim tudi z UNWTO, kjer je leta 2011 prejela nagrado Ulysses za inovativnost na področju turizma. V različnih vlogah je sooblikovala politiko socialnega podjetništva v Sloveniji; kot predsednica Sveta vlade Republike Slovenije za socialno podjetništvo, kot predsednica strokovnega sveta pri Združenju za socialno podjetništvo ter v drugih komisijah. Pri Evropski komisiji je zastopala evropski sektor socialne ekonomije v GECES, strokovni komisiji za razvoj socialnega podjetništva pri Evropski komisiji. Od leta 2005 do leta 2010 je vodila več evropskih projektov na področju zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin, med drugimi tudi mladih ter na področju dostopnega turizma v sklopu združenja Šent, Slovenskega združenja za duševno zdravje. Aktivno je sodelovala v mladinskih organizacijah, med drugim v študentskem svetu Filozofske fakultete, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani na različnih področjih in v Klubu študentskih družin Slovenije.

Vir: Urad RS za mladino
Foto: Boštjan Pucelj