Izobraževanje

Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi za mlade

27. 7. 2022 avtor: Uredništvo
Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi za mlade

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov in še zadnji prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD.

Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi brezplačno izobraževanje v obsegu 120-ih ur v okviru različnih izobraževanih modulov: gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd.). Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo na javni razpis, objavljeno v Uradnem listu RS št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022 in na spletni strani JSKD, lahko oddajo brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in jih zanima delo v kulturi.

Letos bo v program brezplačnih dopolnilnih izobraževanj v enega izmed 12 izobraževalnih modulov, izvajanih v živo in/ali v spletni obliki, na podlagi prijave in izbirnega postopka, vključenih 67 kandidatov (57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov iz Zahodne kohezijske regije).

Kako poteka postopek prijave?

Kandidati izpolnijo E-PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, in ga skladno z navodili pošljejo na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: ponedeljek, 11. 7. 2022.

Vir: JSKD