Aktivno državljanstvo

Dr. Andrej Čuš o aktivnem državljanstvu mladih

15. 5. 2024 avtor: Uredništvo
naslovnica dogodka

Vabimo vas na predstavitev ob izdaji znanstvene monografije dr. Andreja Čuša z naslovom Aktivno državljanstvo mladih v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti: pomen mladinskega organiziranja za lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji.

Predstavitev knjige bo v četrtek, 30. 5., z začetkom ob 18. uri v prostorih Mladinsko kulturnega centra Stara steklarska, Ulica Tomaža Šalamuna 1, Ptuj.

Omenjena znanstvena monografija je prvo strokovno delo s področja mladine v Sloveniji, ki analizira pomen mladinskih organizacij za lokalne skupnosti v Sloveniji. Ob tem na podlagi raziskave tako z vidika mladinskih organizacij kakor tudi lokalnih skupnosti vsebuje priporočila za izboljšanje politik na področju mladine v Sloveniji danes. Delo obsega tudi zgodovinski pregled mladinskega organiziranja na slovenskih tleh.

Delo je razdeljeno na šest vsebinskih poglavij, med drugim se avtor osredotoči tudi na družbeno vlogo mladih v različnih časovnih obdobjih na Slovenskem in na zgodovino mladinskega organiziranja.

Ptujčan Čuš je skozi svoje udejstvovanje v različnih mladinskih organizacija, tako dijaških, študentskih, mladinskih ter lokalnih in nacionalnih pridobil ogromno izkušenj s področja mladine in mladinskega organiziranja.

Dr. Simona Kukovič je o delu dejala;

“Menim, da je znanstvena monografija nedvomno aktualna in omogoča razumevanje različnih pristopov udejstvovanja mladih v slovenskem družbeno-političnem prostoru; hkrati pa je tudi unikatna zaradi samega pristopa, saj je avtor tematiko raziskoval od spodaj navzgor in s tem zajel tudi tudi razumevanje vrednot med mladimi v času individualizma in splošne apatije.”

Dr. Mitja Slavinec pa je o monografiji povedal:

“Avtor raziskuje, kako različne občine zagotavljajo pogoje za participacijo mladih in kako mladinske organizacije prispevajo k tem procesom. Rezultati kažejo na pomembno vlogo mladinskih organizacij pri spodbujanju aktivnega državljanstva in participacije mladih v lokalnih skupnostih.”

Udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 27. 5. 2024, na e-naslov cus.andrej@gmail.com.

Vljudno vabljeni!