Aktivno državljanstvo / Mladinska politika

Druga seja Sveta vlade RS za mladino

6. 1. 2023 avtor: Uredništvo

Predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja so se v petek, 6. januarja 2023 srečali na drugi seja Sveta vlade RS za mladino. Svetu vlade je predsedoval minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič. Seje so se udeležili tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, predstavniki drugih ministrstev in Urada RS za mladino.

V letu 2022 se je Svet vlade RS za mladino sestal le enkrat, zato so predstavniki mladinskih organizacij in združenj Svet vlade pozvali k rednemu srečevanju.

Jaka Trilar, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti:

»Pomembno je, da se Svet vlade RS za mladino srečuje redno, štirikrat na leto, in da mladi postanejo prioriteta na politični agendi Vlade RS. Poleg tega je pomembno, da se sej udeležujejo ministri. V kolikor imajo opravičljive razloge za izostanek pa naj se sej udeležujejo predstavniki z izkušnjami s področja mladine.«

Od Sveta vlade RS za mladino so dobili potrditev, da bodo seje v prihodnje potekale redno, štirikrat letno.

Na seji, kjer so bili med drugimi predstavljeni novi koordinatorji za mlade po ministrstvih, so člani SVM razpravljali o treh tematikah: Svetu vlade RS za mladino in snovanju nacionalnega programa za mladino, stanovanjski problematiki mladih in o zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževalnih ustanov in drugih javnih objektih.

Predstavniki mladinskega sektorja so zbranim predstavili ukrepe za vključitev v Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino na ključnih področjih (prenesete jih lahko s klikom na povezavo), ki bodo poslana vsem ministrstvom in Svetu vlade RS za mladino. Predstavniki mladinskega sektorja upajo, da se bo delovna skupina za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino do tega dokumenta tudi opredelila. Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je ob tem mlade pozval, naj bodo pri snovanju programa ambiciozni in naj pristopijo do ministerstev ter jim predstavijo predloge.

Predstavnica Mladinskega sveta Slovenije je Svetu vlade predstavila stanovanjsko problematiko mladih. Predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zagotovili, da se bo po ustanovitvi novega ministrstva to opredelilo do predlaganih ukrepov in mlade vključilo pri načrtovanju programa. Pozitivno je bil sprejet tudi predlog predstavnikov DOS in ŠOS za zagotovitev brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v izobraževalnih ustanovah.

Druga seja Sveta vlade RS za mladino&url=https://www.mlad.si/druga-seja-sveta-vlade-rs-za-mladino/&via=mlad_si" target="_blank">