Mladinski sektor

Drugi Klub MaMa v letu 2023

15. 11. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa
Udeleženci Kluba MaMa

V četrtek in petek, 9. in 10. 11. je v Zavodu za mladino in šport Krško potekal drugi letošnji Klub MaMa v letu 2023, skupaj z drugim rednim Zborom Kluba MaMa, na katerem se je zbralo 40 vodij in direktorjev mladinskih centrov ter mladinskih delavcev. 

Mladinski delavci in vodje mladinskih centrov so se na prvi dan kluba krepili na področju programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Interaktivno usposabljanje, ki je bilo posebej prilagojeno mladinskim centrom, glede na njihove izzive in potrebe pri prijavi projektov, je izvedla Nacionalna agencija Movit.

Članicam so bili na tokratnem dvodnevnem klubu predstavljeni tudi projektni rezultati dveh Erasmus+ projektov, ki jih skupaj z mednarodnimi partnerji izvaja Mreža MaMa, in sicer Smart Youth Centers ter Volunteer&Go! Prvi izmed projektov je naslavljal digitalno mladinsko delo, ki se je izkazalo kot izjemno pomembno v času epidemije korona virusa. Za mladinske delavce je v sklopu projekta nastal Mass open online course na tematiko digitalnega mladinskega dela ter VR mladinski center skupaj s ToolBoxom digitalnih aktivnosti, ki jih mladinski delavci lahko izvajajo v virtualnem mladinskem centru. Do virtualnega mladinskega centra lahko dostopajo mladinski centri, ki imajo VR očala – zainteresirani se lahko za dostop do aplikacije obrnete na Mrežo MaMa. Drugi projekt, ki je bil predstavljen mladinskim delavcem – Volunteer&Go!, pa naslavlja področju vključujočega prostovoljstva. Za mladinske delavce, ki bi v svojih mladinskih centrih radi uvajali vključujoče prostovoljstvo, je na podlagi terenske raziskave v partnerskih državah nastal priročnik kako uvajati in promovirati vključujoče prostovoljstvo ter priročnik s smernicami za vključevanje mladih z duševnimi stiskami in usmerjanje prostovoljstva mladih v mladinskem delu.

Delovanje Mreže MaMa v letu 2023 in kako naprej?

Na Zboru, ki je potekal v petek, 10. 11. smo članice seznanili z delnim vsebinskim poročilom za leto 2023 ter z letnim delovnim načrtom za leto 2024. Prav tako so članice podale pozitivno mnenje za kandidata za nadomestnega člana strokovnega Sveta MaMa (Miha Lendvaj).

V letu 2023 smo skozi različne projektne in redne aktivnosti naslavljali tri vsebinske stebre Mreže MaMa: (1) razvoj in kakovost mladinskega dela za trajnostno delovanje, kjer smo opredelili kazalnike kakovosti v mladinskem delu, skupaj z vzpostavitvijo enotnega sistema za beleženje in spremljanje mladinskega dela in razvojem inovativnih metod mladinskega dela, (2) zastopanje dialog in participacija, kjer smo še naprej krepili odnose z deležniki ter izvajali projekte s področja mladinskega dialog in participacije, in (3) informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti, kjer smo izvedli spletno nacionalno kampanjo Odmev mladosti za večanje prepoznavnosti mladinskega dela in spletno kampanjo za 18 let delovanja Mreže MaMa. Še naprej smo redno, tudi prek portala mlad.si, informirali naše članice, mlade in širšo javnost. Delovali smo tudi na razvoju zmogljivosti članic in krepitev mreže, kjer smo vzpostavili podporni mehanizem za pomoč mladinskim centrom pri iskanju projektnih partnerjev in prijavi projektov mednarodne mobilnosti.

Na podlagi treh ključnih stebrov je zasnovan tudi letni delovni načrt za leto 2024. Ključni poudarki v letu 2024 bodo na beleženju učinkov mladinskega dela ter na razvoju in kakovosti mladinskega dela, skupaj s podporo mladinskim centrom pri pripravi in prijavi na (mednarodne) projekte ter delovanju mednarodne pisarne za podporo mladinskim centrom za prijavo na projekte mednarodne mobilnosti.

Zboru je sledil pogovor z direktorico Urada RS za mladino, mag. Tino Kosi, v katerem smo naslovili tri tematska področja, in sicer spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu, prepoznavanju in priznavanju mladinskega dela ter resoluciji nacionalnega programa za mladino. Priložnost za postavljanje vprašanj so dobili tudi udeleženci in razvila se je plodna in živahna debata, ki se je osredotočala zagotavljanje kakovostnih in trajnostnih zaposlitev v mladinskem sektorju, sodelovanju med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter predlaganim ukrepom nacionalnega programa za mladino.

Drugi letošnji klub je minil v prijetnem vzdušju. Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.