Mladinsko delo / Organizacije za mlade

Drugi spletni posvet “Mladinski centri v času epidemije koronavirusa COVID-19”

28. 10. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMa

Včeraj je potekalo drugo spletno srečanje, ki so ga na Mladinski mreži MaMa pripravili v obliki digitalnega posveta, kjer so s predstavniki mladinskih centrov iskali primerne rešitve za izvajanje mladinskega dela v času epidemije.

Na Mreži MaMa v sodelovanju z Uradom RS za mladino, pripravljajo dokument z naslovom Vodenje in upravljanje mladinskega centra in izvajanje mladinskega dela v času epidemije koronavirusa COVID – 19, ki bo služil kot opora mladinskim centrom, vodjem in mladinskim delavcem pri izvajanju mladinskega dela v času epidemije. Cilj srečanja je bil, da se v dokument vključi konkretne predloge, ki so jih skupaj oblikovali in soustvarili s predstavniki mladinskih centrov.

Uvodoma je udeležence srečanja pozdravila Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa in jih spodbudno nagovorila z usmeritvijo iskanja rešitev na dano situacijo: »Srečo imamo, da smo skupnost, ki vključuje toliko mladinskih centrov ter različnih strokovnjakov in skupaj premoremo ogromno znanja, ki smo ga pridobili prav skozi mladinsko delo. Pomembno je, da se zavedamo, da se mladinsko delo vedno prilagodi dani situaciji in samo išče izzive ter na njih odgovorja z rešitvami. Temu tudi namenjamo današnje srečanje.«

V nadaljevanju je spregovoril Zvijezdan Mikić, predstavnik Urada za mladino, ki je udeležence seznanil, da so na Vlado Republike Slovenije naslovili prošnjo, naj ta ne sprejema enostranskih odločitev, ki bi posledično pomenile zapiranje mladinskih centrov ali pa onemogočile delovanje mladinskega dela. »Izpostavili smo pomembno vlogo mladinskih centrov pri nudenju psiho-socilane podpore mladostnikom z željo, da ne bi na novo sprejeti vladni ukrepi ogrozili eno najbolj pomembnih podpornih dejavnosti mladinskih centrov v tem trenutku,« je o prošnji povedal Zvijezdan Mikić. V kratkem pa Urad za mladino namerava nasloviti lokalne skupnosti z enako vsebino.

Izpostavitev izzivov in iskanje njihovih rešitev je potekalo po skupinah, ki so bile razdeljene na štiri pomembne tematske sklope mladinskega dela:

V skupinah se je osredotočalo predvsem na pozitivno razmišljanje, ki je prineslo veliko novih idej, s tem pa tudi rešitev, ki bodo v dokumentu predstavljene kot smernice mladinskega dela v času epidemije. O temah, ki so jih udeleženci prepoznali, kot najbolj potrebne pa se bo še bolj poglobljeno razpravljalo na naslednjem spletnem srečanju, ki bo potekalo v torek, 10. novembra 2020

Vir: Mreža MaMa