Izobraževanje

Dvodnevni treningi socialnih veščin na srednji zdravstveni in kozmetični šoli v Mariboru

25. 5. 2022 avtor: Društvo Center za pomoč mladim
Dvodnevni treningi socialnih veščin

Društvo CPM je v preteklem mesecu izpeljalo kar sedem dvodnevnih treningov socialnih veščin za dijake Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. S šolo že leta uspešno sodelujejo in krepijo socialne veščine njihovih dijakov.

Letošnjih treningov so se zelo veselili, saj so se z dijaki zopet srečali v živo.

Glavni cilj treningov socialnih veščin je izboljšanje odnosov in počutja dijakov v razredu. Program dvodnevnih treningov socialnih veščin temelji na izboljšanju medosebnih odnosov in komunikacije. Med treningom se posvetijo odnosom, timskemu delu, komunikaciji, reševanju konfliktov in duševnemu zdravju. Ker je trening izkustven, je vsaka izmed zgoraj omenjenih tem podkrepljena z različnimi vajami. Na takšen način lahko mladi na lastni koži izkusijo različne situacije. Posamezne teme, ki jih obravanavajo na treningu si sledijo v točno določenem zaporedju. Trening vedno zaključijo z različnimi izzivi iz timskega dela, kjer mladi v prakso prenesejo vse, kar so izvedeli o odnosih in medosebni komunikaciji. Timsko delo pa ni samo poučno, ampak tudi zabavno in zaradi tega pri dijakih izjemno priljubljeno.

Preden se od dijakov poslovijo, izvedejo tudi obsežno evalvacijo. Evalvacija je na Društvu CPM ključen del procesa, saj predstavlja povratno informacijo s pomočjo katere skrbijo, da so njihovi programi usklajeni s potrebami mladih. Želje, predloge in ideje dijakov upoštevajo pri pripravi nadalnjih vsebin za treninge in delavnice.