Digitalizacija

E-tick projekt priznan s strani NA Movit

21. 12. 2022 avtor: Voluntariat

Zavod Voluntariat je prejel priznanje za najboljši projekt na področju digitalizacije v programu Erasmus+ Mladina. Nagrado so prevzeli na zaključnem dogodku programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki je bil letos ob 25. obletnica Movita še posebno slavnosten.

Projekt E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev, je nastal v sodelovanju z Comlamh, Inex SDA, Društvo Humanitas.

E-tick je spletni tečaj o etični komunikaciji, ki spodbudi h kritičnemu mišljenju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter te opogumi za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije – spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov.

Spletni tečaj je namenjen vsem, ki vas vsebine zanimajo in si želite pogledati na svet iz druge perspektive. Ustvarjen pa je bil z namenom priprav prostovoljcev, da se bolje seznanijo z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja.

Z E-tick-om želijo pri prostovoljcih premagati klasičen model »požrtvovalnega« prostovoljstva v smislu pomoči “ubogim otrokom v Afriki” ter jih pripraviti za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja.

Spletni tečaj najdeš tukaj.