Organizacije za mlade

EGL – Rastimo skupaj: Posvet z mladimi v Beli krajini

29. 9. 2020 avtor: Mladinski svet Slovenije

Pod organizacijo regijskega NVO centra – stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija je v sredini septembra potekal posvet z mladimi v Beli krajini, z naslovom Agora 1.1., kjer je sodeloval Mladinski svet Slovenije v okviru projektov Rastimo skupaj in Europe Goes Local (EGL). Dogodek je bil namenjen povezovanju mladih in mladinskih organizacij v Beli krajini ter pripravi skupnih smernic za nadaljnje projekte in strateške dokumente v Beli krajini.

Ideje za povezovanje mladih v Beli krajini so nastale februarja 2020 na javni razpravi z mladimi Agora 1.0 »Zt bi ostal v Beli krajini!« in na regijskem dogodku Rastimo skupaj v Jugovhodni Sloveniji, ki je potekal v letu 2019. Dogodek Agora 1.1 je združil mlade v Beli krajini in njihove ideje s prejšnjih dogodkov v konkretne načrte za razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na območju Bele krajine.

Mladi, predstavniki nevladnih organizacij ter odločevalci so se na dogodku seznanili z rezultati dosedanjega procesa in razpravljali o temah, kot so ponudba za mlade, posel, družina in vzgoja ter povezovanje mladinskih organizacij v regiji. Skupine udeležencev so oblikovale in razvile ideje za konkretne projekte v lokalnem okolju.

Udeleženci so v predstavitvah načrtov izpostavili, da si želijo bazarja lokalnih društev, kjer bi se jim predstavili gasilci, lokostrelci in druga društva. Mladinske organizacije bi podobno tržnico priredile na belokranjski »tromeji« v Gradcu, saj si želijo skupnih projektov in povezovanja med organizacijami v treh belokranjskih občinah; MetlikaČrnomelj in Semič. Bazar in tržnica mladinskih organizacij bi mlade obiskovalce spodbudila k aktivnemu vključevanju v organizacije.

V letošnjem letu je v načrtu obuditev Mladinskega sveta Bele krajine, ki bi združeval mladinske organizacije v lokalnem okolju in prevzel aktivno vlogo pri zagovorništvu mladih. Razvile so se tudi ideje za povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Udeleženci bodo tako stopili v stik z institucijami formalnega izobraževanja v lokalnem okolju in poiskali možnosti povezovanja z neformalnim izobraževanjem ter prenosom znanja med obema sistemoma.

Vir in foto: Mladinski svet Slovenije