Organizacije za mlade / Vključenost

EGL – Rastimo skupaj: Seja Sveta za mladino v Novem mestu

14. 9. 2020 avtor: Mladinski svet Slovenije

V okviru projekta Europe goes local – Rastimo skupaj se je Mladinski svet Slovenije v sredo, 9. septembra 2020, udeležil seje Sveta za mladino Mestne občine Novo mesto.

Na seji je potekalo načrtovanje procesa za pripravo nove strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto in načrtovanje nadgradnje informiranja mladih in komuniciranja odločevalcev z mladimi ter mladih z mladimi.

V Mestni občini Novo mesto je v veljavi trenutna strategija za mlade, ki poteče v letu 2020, zato so se odločili, da pripravijo novo strategijo za mlade. Novo strategijo se bo pripravilo s serijo posvetovanj z mladimi, kjer bodo mladi in odločevalci razpravljali po področjih kot so: izobraževanje, zaposlovanje in delo, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinska participacija, kultura, ustvarjalnost in prosti čas itd. V procesu priprave strategije bodo v Mladinskem svetu Slovenije analizirali obstoječe ukrepe v strategiji in njihovo aktualnost, dodali pa bodo tudi nove ukrepe. Prvi korak pri načrtovanju priprave strategije je oblikovanje posebne komisije, ki bo zadolžena za pripravo strategije. Serija posvetov bo podprta tudi s projekta EGL – Rastimo skupaj

Na seji so obravnavali tudi področje digitalnega komuniciranja z mladimi. Predvideva se priprava aplikacije za obveščanje in komunikacijo z mladimi ter vzpostavitev celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih komponent, ki bo vodil v vzpostavitev sistema pametnega mesta. Trenutna skupina prostovoljcev pripravlja aplikacijo za komunikacijo z mladimi, ki jo bo mogoče namestiti na pametne telefone. Dolgoročni načrt je preselitev vsebin za mlade na sistem pametnega mesta, kjer se bodo relevantne informacije prikazovale ciljnim skupinam občanov, v tem primeru mladim. 

Vir in foto: Mladinski svet Slovenije