Izobraževanje

Enake možnosti na področju IKT za oba spola

28. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Trije mladinski delavci pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so se  med 19. in 21. novembrom v Zaragozi (Španija), udeležili usposabljanja v okviru projekta Erasmus+ KA2 ICTeen. Namen projekta je promoviranje enakih možnosti za učenje računalništva in digitalne pismenosti, s poudarkom na spolni enakosti.

Projekt ICTeen si prizadeva, da bi imele mlade ženske enak dostop in možnosti na področju učenja računalništva in IKT. Namenjen je vključevanju mladostnikov priseljencev z uporabo IKT, usposabljanje v Španiji pa je vključevalo 13 evropskih mladinskih delavcev in voditeljev. Teme, ki jih je srečanje naslavljalo, so bile med drugim digitalna pismenost, enakost spolov kot temeljna evropska vrednota, vključevanje priseljenskih mladostnikov s pomočjo IKT, boj proti digitalnemu spolnemu nasilju, itd. Cilj usposabljanja je bil razvoj in izboljšanje poklicnih veščin ter izmenjava izkušenj ter dobrih praks, povezanih s spodbujanjem uporabe IKT med priseljenskimi ženskami z vidika enakosti spolov.

Ključni cilj srečanja je bilo ozaveščanje delavcev na mladinskem področju o pobudah, povezanih z digitalno kulturo in tistih, ki lahko mlade priseljence spodbudijo k interakciji na družbenih omrežjih. Prav tako se je usposabljanje dotaknilo tudi vidika socialne vključenosti mladostnikov priseljencev in usposobljenosti mladinskih delavcev, da postanejo učinkoviti vodje v svojih organizacijah z uporabo praks, povezanih z enakostjo spolov pri uporabi IKT. 

Projekt ICTeen vodi Špansko združenje za inovacije, podjetništvo in informacijske in komunikacijske tehnologije INNETICA, in je financiran s strani Erasmus+. Pri projektu sodelujejo še “Io, Noi” (Italija), Associação Sójovem Dassaibreiras (Portugalska), Društvo za razvijanje Prostovoljnega Dela Novo mesto (Slovenija) in Terram Pacis (Norveška).

Naslednji dogodek v okviru projekta bo potekal v Italiji v februarju 2020, zaključni sestanek projekta pa bo v Sloveniji med poletjem 2020.

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto