Izobraževanje / Okolje in trajnost

Energetsko-podnebni forum o ključnih izzivih okolja in energetike

17. 11. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
skupina oseb

Mladinski svet Slovenije je skupaj z Društvom ENLITE in mladinskim podnebnim delegatom organiziral Mladinski energetsko-podnebni forum. Udeležilo se ga je več kot 40 mladih, strokovnjakov s področja energetike ter predstavnikov odločevalcev in gospodarstva. Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede, njegov namen pa je bil spodbuditev razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih.

Ključne teme, ki smo jih naslovili na forumu, so bile: oskrba z energijo, podnebne spremembe, vpliv le-teh na ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter vloga mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti. Pri delu po skupinah smo govorili o aktivnem državljanstvu mladih v energetsko-podnebnem prehodu, energiji, družbi in gospodarstvu, podnebnih spremembah in načrtovanju nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti, mladih in energetsko-podnebnem izobraževanju ter o podnebnih spremembah, ekosistemih in biotski raznolikosti.

Z udeležbo so nas počastili tudi predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Gospodarske zbornice Slovenije, Energetske zbornice Slovenije, Univerze v Ljubljani, mladinska delegatka pri OZN, strokovnjaki, predstavniki gospodarstva in številni drugi deležniki.

Forum je otvorila predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, ki je izpostavila: “Naš glavni namen je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. Teme, ki so vezane na energetsko-podnebno prihodnost mladim, so izjemno pomembne, zato so pogosto ravno mladi gonilna sila sprememb na tem področju. Zakaj mladinski energetsko-podnebni forum? Ker nam je pomembno, da je glas mladih slišan na vseh področjih, tudi pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik. Nikoli premladi, da bi spreminjali svet.”

Uvodoma nas je s svojim nagovorom pozdravila tudi mag. Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo: “Ministrstvo je res zelo ponosno na sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije predvsem v delu, kjer smo letos prvič vzpostavili program Podnebnega mladinskega delegata. Z njim želimo prispevati k opolnomočenju mladih na področju podnebnih sprememb in jih hkrati tudi vključiti v mednarodna podnebna pogajanja.”

O podnebnih spremembah in vplivu le-teh na okolje pa je spregovoril tudi prvi mladinski podnebni delegat Rok Dolenc: “Dejstvo je, da si mladi želimo več – več pravičnosti pri zelenem prehodu, tako med državami, kot znotraj držav, višje ambicije in obenem tudi odpornejšo družbo, ki bo sposobna prenesti vse sedanje in prihodnje posledice podnebnih sprememb. Upam, da bodo naše ideje uslišane tudi na podnebni konferenci COP28 v Dubaju.”

Omenjeni dogodek je potekal v okviru MEET projekta, Mobilizirajmo Evrope – vključimo se skupaj, ki je financiran s strani Evropske unije.