Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Enter! Youth Week v Strasbourgu

16. 7. 2019 avtor: Mladinski svet Slovenije

Pretekli teden je potekal Enter! Youth Week v Strasbourgu, ki ga je organiziral Svet Evrope. Namen dogodka je bil pridobiti podatke o implementaciji priporočil, zbranih v dokumentu Enter! Recommendation, ustvariti priporočila s strani udeležencev za nadaljnje delo Sveta Evrope z mladimi ter obeležiti 70-letnico delovanja Sveta Evrope.

Dogodka v Strasbourgu se je udeležila tudi ekipa iz Slovenije, ki so jo sestavljali Dominik Derenčin (Mladinski svet Slovenije), Patrik Bolemladinski delegat pri Organizaciji združenih narodov ter Luka Pečar Pahor, predstavnik Mladega foruma. Skupaj z več kot 250 udeleženci iz 47 držav so razpravljali o implementaciji priporočil Sveta Evrope in soustvarjali predloge za nadaljnje delo z mladimi.

Enter! je projekt Sveta Evrope za opredelitev in podporo odzivanja mladinskega dela in mladinske politike na nasilje, izključevanje in diskriminacijo mladih v Evropi, zlasti v skupinah prikrajšanih mladih.

Mladi, odločevalci ter organizatorji so tekom Youth Week-a med seboj in z organizatorji delili dobre prakse, težave s katerimi s soočajo ter ideje za boljšo Evropo, ki zagotavlja vsem enak dostop do socialnih pravic. Rezultat dela mladih v fokusnih skupinah so priporočila in ideje zbrane v dokumentu Enter! Recommendation. Nanašajo se na izobraževanje in usposabljanje mladih,  zaposlovanje mladih, zdravje mladih, stanovanjsko problematiko, informiranje in svetovanje, boj proti diskriminaciji, vlogo neformalnega izobraževanja, enakostjo med spoloma, participacijo mladih, boj proti segregaciji in izključevanju mladih, oblikovanje in vplivanje na mladinske politike ter vlogo športa, kulture in drugih aktivnosti.

Glavni zaključki se nanašajo na ugotovitev, da se mladi soočajo s podobnimi problemi kljub temu, da živijo v različnih okoljih:

Mladi udeleženci Youth Week-a v Strasbourgu predlagajo, da odločevalci na nacionalni in lokalni ravni pospešeno vključujejo mlade v procese odločanje in jih spodbujajo pri izvajanju družbenih sprememb, zagotovijo vsem enak dostop do storitev in infrastrukture ter odstranijo ovire, ki otežujejo participacijo mladih. Svetu Evrope pa mladi predlagajo, da naj spodbudi države k dosledni implementaciji priporočil (Enter! Recommendation) in orodij, ki zagotavljajo enak dostop do socialnih pravic ter si prizadeva za priznavanje neformalnega izobraževanja in mladinskega dela.

Dokument Enter! Recommendation je dostopen v angleškem jeziku na spletni strani Sveta Evrope, publikacija o priporočilih oblikovanih na Enter! Youth Week-u še sledi. Slike in videe z dogodka si lahko ogledate na instagam računu @youthcoe.