Digitalizacija / Zakonodaja in finance

EPEKA Slovenija partner pri projekt DigitalVScorrupt

2. 2. 2024 avtor: Združenje EPEKA
logotip

EPEKA Slovenija je partner v projektu DigitalVScorrupt. Gre za 30-mesečni projekt, ki ga koordinira EPEKA Črna gora, in bo potekal do 1. decembra 2025. Začetek s pripravljalnim sestankom poteka v Sloveniji od 31. januarja do 3. februarja.

Korupcija je vsesplošno razširjen problem, ki spodkopava temelje demokratičnih družb, ovira gospodarski napredek in destabilizira vlade. V tem kontekstu je Zahodni Balkan še posebej prizadet, cilj našega projekta pa je odpraviti korupcijo v tej regiji s krepitvijo temeljnih vrednot EU in približevanjem WB standardom EU.

Cilji projekta DigitalVScorrupt so večplastni in usmerjeni v spodbujanje medsektorskega sodelovanja za lažje neformalno učenje, krepitev organizacijskih zmogljivosti za izkoriščanje IKT pri odkrivanju korupcije in spodbujanje vrednot EU. Poleg tega si projekt prizadeva vzpostaviti dialog z oblikovalci politik o nevarnostih korupcije ter tako zaščititi stabilnost in varnost EU.

Načrtovane dejavnosti so obsežne in vključujejo srečanja, usposabljanja, čezmejne dejavnosti, mladinske izmenjave in konference, pri katerih naj bi sodelovalo 900 posameznikov iz 13 držav. Predvideni rezultati vključujejo izobraževanje 75 mladinskih delavcev o protikorupcijskih praksah, aktivno udeležbo 59 posameznikov na mladinskih izmenjavah, vključitev 240 udeležencev v nacionalne čezmejne dejavnosti in več kot 150 udeležencev konferenc.

Rezultati projekta bodo obsežni, saj bodo z gradivi za usposabljanje, orodji in videoposnetki širili znanje in strategije za boj proti korupciji.

Projekt DigitalVScorrupt je usklajen s prednostnimi nalogami Evropske komisije, ki se ujemajo s cilji Lizbonske pogodbe in tekoče agende 2019-2024. Projekt prihaja v času, ko EU veliko vlaga v ZB, kar dokazuje tudi vrh EU in Zahodnega Balkana v Tirani decembra 2022, na katerem je bil izpostavljen skoraj 30 milijard evrov vreden gospodarski in naložbeni načrt za regijo.

EU si ob energetski krizi prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja na Balkanu. Neformalno izobraževanje, ki je temeljni kamen projekta DigitalVScorrupt, je v teh prizadevanjih ključnega pomena, saj si prizadeva privzgojiti temeljne vrednote EU in pravno državo. Digitalna orodja, kot je sistem za nadzor javnih denarnih nakazil ERAR, ki ga je razvil Institut Jožef Stefan, bodo imela ključno vlogo pri preprečevanju korupcije.

DigitalVScorrupt je razširitev prejšnjega uspešnega projekta Erasmus+ in temelji na zgodovini, v kateri je bilo v neformalno izobraževanje na temo korupcije vključenih več kot 2000 mladih. Projekt temelji na medsektorskem sodelovanju, ki vključuje dolgoročne in nove partnerje iz različnih sektorjev in okolij, kar zagotavlja širok in vključujoč pristop.

Partnerstvo projekta je zasnovano tako, da odraža vključenost in raznolikost ter vključuje organizacije, ki predstavljajo skupnosti LGBTQ, in romske mreže, da bi zagotovili, da konzorcij predstavlja širok spekter družbe.

Projekt DigitalVScorrupt je celovita pobuda, usmerjena v endemično vprašanje korupcije z izobraževalnimi in digitalnimi sredstvi, z velikim poudarkom na vključevanju mladih, medsektorskem sodelovanju in spodbujanju vrednot EU. Zaradi strateškega pristopa k neformalnemu izobraževanju in digitalnemu nadzoru je to pionirski projekt v boju proti korupciji, katerega cilj je ustvariti bolj pregledne, demokratične in pravične družbe v EU in ZB.

Splošni cilji in posebni cilji projekta DigitalVScorrup so zaščititi in spodbujati evropski način življenja z ohranjanjem vrednot EU in bojem proti korupciji, ki je prepoznana kot resna grožnja pravni državi v EU in zunaj nje. Področje uporabe projekta je bilo razširjeno, tako da zajema širši nabor dejavnosti in v neformalne izobraževalne programe vključuje širše občinstvo, vključno z ranljivimi skupinami. Cilj je izboljšati kakovost življenja Evropejcev z uporabo mladinskega dela, neformalnega učenja in digitalnih orodij v boju proti korupciji.

Kljub temu, da projekt v vodniku po programu Erasmus+ ni neposredno omenjen, priznava, da je korupcija vseprisotna skrb, kar potrjujejo raziskave Eurobarometra, ki kažejo, da velika večina državljanov EU meni, da je korupcija zelo razširjena, in je pesimistična glede učinkovitosti nacionalnih protikorupcijskih ukrepov. To prepričanje so še dodatno zaostrili nedavni korupcijski škandali, v katere so bili vpleteni poslanci Evropskega parlamenta.

Poročilo organizacije Transparency International poroča, v katerem je več držav na Zahodnem Balkanu ocenjenih z neugodnimi ocenami glede korupcije in je poudarjena nujna potreba po posredovanju v teh regijah.

Pri zasnovi projekta so bile metodično upoštevane potrebe različnih zainteresiranih strani, vključno z mladinskimi delavci in mladimi v EU in ZB, organizacijami, ki delajo z mladimi, ter mladimi samimi. Te potrebe segajo od pridobivanja kompetenc in orodij za boj proti korupciji, širjenja poklicnih mrež in razvijanja novih pristopov k reševanju korupcije. Cilj je vzpostaviti močne mreže med EU in ZB, deliti dobre prakse in uporabljati orodja IKT za spremljanje javne porabe.

Poleg tega si projekt prizadeva za povečanje zmogljivosti organizacij, ki služijo mladim, zlasti tistim, ki se soočajo z izzivi, z uporabo programov neformalnega učenja in mobilnosti. S tem naj bi zagotovili aktivno udeležbo mladih v družbi in prepoznali prednosti, ki jih prinaša pridružitev EU.

Za dosego teh ciljev je projekt začrtal vrsto dejavnosti, vključno s srečanji, tečaji usposabljanja, delavnicami, izdelavo izobraževalnih videoposnetkov ter razvojem kompletov orodij in priročnikov. Dejavnosti so zasnovane tako, da zajemajo različne vidike korupcije, na primer v javnih ustanovah in podjetjih, ter zaščito prijaviteljev korupcije.

Projekt si tudi celovito prizadeva za krepitev pravne države in ohranjanje vrednot EU z izobraževanjem, digitalnimi inovacijami in medsektorskim sodelovanjem. Cilj ni le izobraževanje in obveščanje, temveč tudi dejavno vključevanje širokega spektra družbe v boj proti korupciji ter s tem spodbujanje bolj vključujoče, pregledne in odgovorne evropske prihodnosti.

Projekt upošteva trenutne izzive, kot sta energetska kriza in vojna v Ukrajini. Nedavni incidenti v Parlamentu EU in vprašanja, kot so sporne gradbene prakse v Turčiji po potresu, so mrežo spodbudili k ukrepanju in dokazali, kako razširjen je vpliv korupcije.

Za konzorcij je značilna raznolikost, saj vključuje vrsto evropskih partnerjev. Projekt velja za živo utelešenje vrednot EU, ki temelji na temeljih prejšnjih sodelovanj in standardih programa Erasmus+. Partnerji iz različnih sektorjev združujejo skupni cilji, da bi podprli pravno državo in temeljne vrednote EU.

Projekt je zasnovan tako, da je čim bolj prepoznaven in ima čim večji vpliv v EU in ZB.

Vključuje strategijo EU za mlade 2019-2027, evropske mladinske cilje in dialog mladih

Obsežne podrobnosti ponujajo globlji vpogled v obsežna prizadevanja projekta DigitalVScorrupt. Dejavnosti projekta so skrbno načrtovane za obravnavo različnih vidikov korupcije in njenega vpliva na družbo, pri čemer je poseben poudarek na opolnomočenju mladih ter uporabi digitalnih orodij za preglednost in odgovornost.

Projekt DigitalVScorrupt temelji na metodah neformalnega učenja, participativnih pristopih in medsektorskem sodelovanju. Močno poudarja pravno državo, vrednote EU in boj proti korupciji z izobraževanjem, digitalno preglednostjo ter opolnomočenjem mladih in poslovnih voditeljev. Pričakujejo se dolgoročni rezultati, pri čemer bodo viri in orodja projekta prosto dostopni za široko uporabo, kar bo zagotovilo trajen učinek.

Projekt vključuje teoretično in praktično usposabljanje s poudarkom na korupciji v zasebnem sektorju in zaščiti žvižgačev. Mladinski delavci bodo pridobili kompetence na delavnicah, obiskih na terenu in javnih dogodkih. Potekale bodo razprave o pobudi za odprto upravljanje in njeni uporabi v mladinskem sektorju. Javna umetniška intervencija se bo ukvarjala s korupcijo in krepila vlogo mladinskih delavcev na terenu. Program IKT bo pokazal, kako lahko tehnologija zaščiti in podpre žvižgače.

Ključni rezultati projekta DigitalVScorrupt so priročniki in orodja za delo z mladimi. Ti viri so namenjeni navdihovanju mladinskih delavcev in širše javnosti za ukrepanje proti korupciji. Služijo kot odprte platforme za prijavo koruptivnih dejavnosti, ki poosebljajo zavezanost projekta k vključevanju ustvarjalcev sprememb v družbi.

Projekt je financiran s strani EU programa Erasmus+. Več informacij na www.epeka.si in epeka@epeka.si.