Angažiraj se / Finance

EU bo mladim kmetom omogočila nove finančne spodbude

6. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) bosta mladim kmetom omogočili posojila v skupni vrednosti milijarde evrov. V letu 2017 je bilo mladim kmetom zavrnjenih 27 % vlog za bančna posojila, v primerjavi s samo 9 % v primeru drugih kmetij.

Program, namenjen mladim kmetom, bo omogočal ugodnosti, ki jih do sedaj niso imeli: nižje obrestne mere, daljše obdobje (do 5 let) za začetek odplačevanja posojila,  daljše obdobje za vračilo celotnega posojila (do 15 let) in dodatno prožnost, odvisno od pogojev, za odziv na nestanovitnost cen v kmetijskem sektorju, s čimer bodo kmetje še naprej sposobni odplačevati posojila v težkih obdobjih.

Novi program posojil je del skupne “Pobude mladih kmetov” med Evropsko komisijo in EIB, katere cilj je združiti obstoječo podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter finančna sredstva in strokovno znanje EIB. Poleg posojilnega paketa je vključena nadaljnja uporaba nepovratnih sredstev EKSRP za mlade kmete in zagonska podjetja, ki se lahko uporabijo kot subvencije obrestne mere ali za tehnično pomoč v kombinaciji s finančnimi instrumenti. Poleg tega EIB in Evropski investicijski sklad (EIF) upravnim organom nudita svetovalno podporo in strokovno znanje.

Program bodo na ravni držav članic upravljale in izvajale banke in lizinške družbe, ki poslujejo po vsej EU.