EU zadeve / Mladinsko delo

Europe Goes Local v letu 2021

17. 2. 2022 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Podpora razvoju in krepitvi kakovostnega (mednarodnega) mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med različnimi deležniki, je temeljni namen partnerstva Europe Goest Local. Pri nas že dobro udomačeno in prepoznano strateško partnerstvo 24 nacionalnih agencij poteka na mednarodnem in nacionalnem nivoju. V Sloveniji za njegovo usmerjanje skrbi nacionalna skupina, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki občin Brežice, Novo mesto in Ljubljana, Mreža MaMa, Urad Republike Slovenije za mladino, Mladinski svet Slovenije in Zavod Movit, ki koordinira aktivnosti in jih sofinancira iz obeh programov EU za mlade. Temeljna ciljna skupina partnerstva v Sloveniji so vse od začetkov leta 2016 uslužbenci občin, ki so v svojem okolju pristojni za področje mladine, predvsem mladinskega dela in njegovih politik.

Navkljub drugemu pandemskemu letu je bilo 2021 bogato z aktivnostmi, ki so okrepile področje mladine v občinah v Sloveniji. Za izvedbo so poskrbeli Mladinski svet Slovenije, Zavod MaMa in Movit. V nadaljevanju jih predstavljamo.

Obiski občin 

Deset kratkih obiskov občin je bila serija srečanj od maja do novembra, na katerih so občinski uslužbenci (včasih s pomočjo koordinatorjev mladinskega dela), gostili kolege in podelili svoje prakse na področjih: prostori za mlade, organizacija mladinskega dela, financiranje mladinskega dela, participativni proračun, priprava in izvedba občinske strategije na področju mladine, ustanovitev mladinskega sveta, participacija mladih in spremljanje in vrednotenje mladinskega dela. Gostile so občine Ljubljana (dva obiska), Novo Mesto, Koper, Slovenske Konjice, Brda, Celje, Domžale, Tolmin and Brežice. Šest obiskov od desetih je bilo izvedeno v živo. Udeležilo se jih je 65 udeležencev iz 32 občin. Poleg konkrenih informacij, namigov, ‘know-how’, ki jih prejmejo udeleženci obiskov, imajo veliko vrednost še spoznavanje in povezovanje ter tako ustvarjanje podporne mreže kolegov, ki delajo na istem podobnem področju.

Individualna podpora

Individualna podpora je pilotno področje, na katerem raziskujemo potrebe občin in kako jih nagovoriti. Dolgoročen cilj je oblikovati optimalen model podpore, ki bo vodil h kakovostnejšemu mladinskemu delu na lokalni ravni. resnično nudil od vsega začetka področje, kjer smo s partnerji najbolj raziskovali različne možnosti. V letu 2021 je večina individualne podpore potekala v obliki delavnic posvetovanja med mladimi (in/ali mladinskimi organizacijami) in predstavniki občin. Izvedli so jih v občinah Slovenska Bistrica, Grosuplje, Tolmin, BrežiceMiren-Kostanjevica, Ivančna Gorica, Piran, Postojna, Rogatec, Ribnica in Novo mesto. Tematike posvetovanj so bile različne: v največ občinah strategija na področju mladine, nato pa še potrebe mladih in komunikacija med njimi in občino, prostor za mlade ter financiranje in profesionalizacija mladinskega dela.

Podpora uvajanju orodja Logbook 

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela. V letu 2021 so Logbook uporabljali v osmih slovenskih občinah – in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Zagorju ob Savi in Brdih, v njihovih 27 mladinskih centrih. Skupaj s še eno nacionalno maldinsko organizacijo so v Logbook zabeležili 20.645 aktivnosti v obsegu 93.977 ur mladinskega dela, o čemer priča prispevek o letni evalvaciji.

Posvet med mladinskimi centri in občinami ‘Skupaj za lokalno mladinsko delo’ 

Posvet je 15. septembra 2021 v Kopru organizirala Mreža MaMa, udeležilo pa se ga je   predstavnikov občin in mladinskih centrov iz 16 udeležencev iz osmih občin (iz Pirana, Trbovelj, Škofje Loke, Novega mesta, Hrastnika, Žalca, Velenja in gostitelja Kopra). V izrazu interesa na ponudbo se je označilo 15 občin. Posvet je bil po besedah Maje Hostnik , direktorice Mreže MaMa ‘namenjen krepitvi odnosov med občinami in mladinskimi centri ter izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu delu v lokalnih skupnostih. Mladinsko delo med drugim tudi temelji na izmenjavi izkušenj, ki nas bogatijo in se od njih tudi učimo. Predstavljena je bila dobra praksa velenjske občine in mladinsekga centra, ki že od leta 1997 medsebojno dobro sodelujeta. Predstavljeno je bilo tudi orodje Logbook za spremljanje in beleženje mladinskega dela. Občine so ob izmenjavi izkušenj ugotovile, da je potrebno prevretriti razpise za podporo mladim in mladinskemu delu.’ Srečanje je bilo zelo dobro sprejeto in ocenjeno, udeleženci so izpostavili še potrebo po spletnem portalu mladinskega dela na regionalni/občinski ravni, kjer bi bili objavljeni dokumenti, analize, statistika in podobno glede mladinskega dela in možnost izmenjave mnenj.

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu – Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 

Usposabljanje je potekalo 17. in 18. junij 2021 v Ljubljani. Udeležilo se ga je 18 udeležencev iz 17 občin. Usposabljanje je bilo v celoti odlično ocenjeno in je udeležencem nudilo kombinacijo informacij, podanih s strani ekipe in medsebojno učenje med kolegi. Hkrati je bilo usposabljanje priložnost, da organizatorji iz prve roke izvejo, kaj uslužbenci občin, ki so pristojni za področje mladine, še potrebujejo za bolj opolnomočeno delo.

Študijski obisk v Litvo

Presenetljivo smo organizatorji v letu 2021 večino aktivnosti Europe Goes Local izvedli kar v živo. Tako tudi Študijski obisk v Litvo, od 14. do 18. septembra, ki je bil posvečen tamkajšnji ureditvi mladinekga dela na lokalni in nacionalni ravni. Udeležili so se ga koordinatorji mladinskega dela iz mladinskih centrov iz Črnomlja, Murske Sobote in Novega Mesta in predstavnica Mestne občine Ljubljana in je bil ocenjen kot zelo uspešen.

Sodelovanje na seminarju ‘Activating citizens’

Nemška nacionalna agencija programov EU za mladino je s partnerji (in tudi v okviru EGL) novembra 2021 organizirala seminar o dobrobitih projektov Evropske solidarnostne enote v lokalnih skupnostih ‘Activating citizens’. Na seminarju je svoje izkušnje z izvajanjem in učinki projektov ESE v širšem lokalnem okolju predstavil tudi Mladinski center Zagorje, saj so v občini Zagorje ob Savi prostovoljci iz programa in njegovih predhodnikov  aktivni že dolgo vrsto let in so učinki programa v lokalni skupnosti več kot opazni.  

In naprej?

Nadaljevali bomo na poti usposabljanja, mreženja in individualne podpore občinam. Tudi leto  2022 bo bogato z dogodki in srečevanjem. Leto aktivnosti smo začeli 25. januarja 2022 s Spletno kavarno občin EGL, kjer so uslužbenci slovenskih občin med seboj delili, s katerimi dosežki in izzivi so se srečali na področju mladine v svojem okolju in kaj še potrebujejo za kakovostnejšo delo. V aprilu bomo podprli udeležence iz občin na študijskem obisku v Litvi, v začetku maja na Hrvaškem, jeseni pa sodelujemo pri projektnem laboratoriju v Nemčiji in Grčiji. Vse te aktivnosti gostijo partnerske nacionalne agencije. Z mednarodnimi partnerji se bomo srečali tudi v sredini maja na letni konferenci Europe Goes Local v Romuniji. In doma? Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi priložnosti in koristi programov EU za mlade, ki jih prinašata lokalnim skupnostim in v ta namen 12. maja 2022 v Ljubljani organizirali celodnevni dogodek. Nadaljevali bomo s prakso kratkih obiskov občin, individualne podpore in uvajanjem Logbooka. Pred poletjem, od 27. do 29. junija bomo skupaj z Mestno občino Ljubljana gostili 10. konferenco mreže mest InterCity Youth, kjer se bodo srečali uslužbenci občin, pristojni za področje mladine, ter koordinatorji mladinskega dela iz občin v EU in partnerskih državah. To bo letošnji osrednji dogodek Europe Goes Local pri nas in bo zastopan z močno slovensko delegacijo.

Avtorica: Polona Siter Drnovšek