Vključenost

EUYOU o pravicah mobilnih državljanov EU

20. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Slovenski projektni konzorcij, ki ga sestavljajo Mreža MaMa, krovna mreža slovenskih mladinskih centrov, IPM – Inštitut za politični managementagencija M Komunikacije in 10 mladinskih centrov iz celotne Slovenije, je zagnal aktivnosti na projektu EU and Youth (EUYOU). Gre za pilotni projekt, ki bo promoviral pravice (mladih) mobilnih EU državljanov in poskrbel za vključitev mobilnih EU državljanov v lokalne demokratične procese v Sloveniji. 

Projekt EUYOU 13 slovenskih organizacij financira Evropska komisija preko programa Rights, Equality and Citizenship (REC). Gre za testiranje pilotnega projekta vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične procese v državah, v katerih gostujejo. Konzorcij partnerjev je v ta namen pripravil inovativno metodologijo demokratičnega vključevanja, ki sloni na digitalni in terenski kampanji. 

Metodologija projekta temelji na promociji državljanskih pravic, ki jih uživajo državljani EU, medkulturnem dialogu, krepitvi politične pismenosti in omogočanju priložnosti za tuje državljane EU, da se neposredno vključijo v lokalne demokratične procese. S tem naslavljamo dva glavna problema, s katerim se soočajo državljani EU, ki prebivajo izven svoje matične države – to sta nepoznavanje političnega sistema in kulture države gostiteljice in strah pred izzivi demokratičnega vključevanja v novem okolju“, je na današnji tiskovni konferenci ob začetku aktivnosti pojasnil Klemen Balanč, vodja projektov na Inštitutu za politični manegement, ki v projektu skrbi za vsebinsko in akademsko podporo pri izvedbi projektnih aktivnosti.

V okviru digitalne kampanje bo vzpostavljena spletna stran s katalogom pravic mobilnih EU državljanov, ki jim jih omogoča nacionalna zakonodaja, evropski pravni red in mednarodne konvencije in pogodbe. V sklopu spletne strani bo delovalo tudi brezplačno svetovalno središče, kamor se bodo lahko za nasvet obrnili tako tujci – državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji, kakor tudi Slovenci, ki se odločajo za krajši ali daljši odhod v tujino. Delovanje spletnega svetovalnega središča bo podkrepljeno še s kampanjo ozaveščanja na družbenih omrežjih

Terenska kampanja bo zajemala 40 dogodkov za člane ciljne publike v 10 mladinskih centrih iz celotne Slovenije. Gre za 4 tipe dogodkov, ki se bodo odvili v vsakem izved mladinskih centrov. Njihov namen je medsebojno spoznavanje, medkulturni dialog, krepitev politične pismenosti in stiki z odločevalci, dogodki pa so namenjeni predvsem slovenski mladini in tujim državljanom EU, ki prebivajo v Sloveniji. V sklopu projekta bo potekalo tudi usposabljanje za mladinske trenerje s področja džavljanskih pravic mobilnih državljanov EU in metod vključevanja. 

Matjaž Vodeb, mladinski delavec Zavoda BOB, enega od vključenih mladinskih centrov, je mnenja, da so mladinski centri ključni pri izvajanju informiranja in ozaveščanja glede pravic mladih, vedno več poudarka pa je prav na mobilnosti, saj “imamo v mladinskih centrih in mladinskih organizacijah preko Erasmus + programov vključenih vedno več mladih, ki so bodisi prostovoljci ali pridejo k nam preko mladinskih izmenjav. Gre za bivanje za daljši čas, kot tudi kratkoročno, tako mladih iz Slovenije v tujini kot tudi mladih, ki pridejo iz celotne Evrope k nam. V organizacijah, ki vključujemo mlade je velika potreba po omogučanju prostora in časa, da se lahko vključijo v družbeno okolje na način, da sami prispevajo svoj del. Tako se počutijo koristne, začutijo, da so tudi oni del Evrope. Predvsem tu vidim dodano vrednost tega, da so mladinski centri vključeni v projekt.

V kolikor se bo projekt v Sloveniji izkazal za uspešnega, bo projekt EUYOU postal primer dobre prakse s ciljem širitve v tujino. Projekt bo trajal skupno 17 mesecev in se bo zaključil marca 2021. Glavnina aktivnosti bo potekala med marcem in decembrom 2020. Partnerji projekta si želijo, da bi projekt pripomogel k lajšanju mobilnosti EU državljanov ter krepitvi vključevanja mladih v lokalne demokratične skupnosti.

Vir in foto: uredništvo mlad.si