Mladinski sektor

Evalvacija sedanjega in končna evalvacija prejšnjega programa Erasmus+

16. 8. 2022 avtor: Uredništvo

Evropska komisija bo do konca leta 2024 izvajala vmesno evalvacijo sedanjega in končno evalvacijo prejšnjega programa Erasmus+. Komisija želi s pobudo oceniti, ali Erasmus+ program deluje, kot je predvideno, pri tem bo posebno pozornost namenila administrativnim poenostavitvam in vidiku vključevanja. Predmet ocenjevanja so aktualne uredbe, poročila, sklepi, študije, letni delovni programi, ipd.

Komisija poziva posameznike, javne organe, organizacije, podjetja, sindikate idr. k predložitvi mnenja, kateremu lahko priložijo tudi poročila, analize, raziskave. Rok za oddajo mnenja je 12.september 2022.

Dobrodošli so prispevki glavnih deležnikov programa kot tudi širše javnosti, zlasti pa javnih organov in nacionalnih agencij, ki upravljajo program iz EU in pridruženih držav.

Povezava do portala, kjer lahko oddate svoje prispevke se nahaja tukaj.

Vsak prispevek bo uporabljen pri nadaljnjem razvoju in izboljšanju programa, za oddajo le tega pa se je potrebno registrirati ali prijaviti prek ECAS računa. V nadaljevanju bo Evropska komisija izvedla tudi targetirano javno posvetovanje, pristojna ministrstva pa bodo v letu 2023 pripravila nacionalna poročila o izvajanju programa na nacionalni ravni.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport