Evropsko leto mladih

Evropska komisija uradno predlagala evropsko leto mladih

18. 10. 2021 avtor: Uredništvo

Komisija je v skladu z oznanilom predsednice von der Leyen v govoru o stanju v Uniji iz leta 2021 v četrtek sprejela uradni predlog o razglasitvi leta 2022 za evropsko leto mladih. Evropa potrebuje vizijo, zanimanje in sodelovanje vseh mladih, da bi zgradila boljšo prihodnost, ki bo bolj zelena, vključujoča in digitalna. Cilj tega predloga je mladim zagotoviti boljše in številčnejše priložnosti za prihodnost. Komisija objavlja tudi najnovejše poročilo EU o mladih, ki vsebuje pregled stanja v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem, učenjem, zaposlovanjem ter državljanskim in političnim udejstvovanjem mladih v Evropi.

Komisija namerava v sodelovanju z Evropskim parlamentom, državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, deležniki ter mladimi samimi v evropskem letu mladih: 

Komisija trenutno razvija program dejavnosti, k predložitvi zamisli in predlogov pa bodo pozvane vse zainteresirane strani. V prihodnjih dneh bo na mladinskem portalu objavljen povezan vprašalnik. Komisija bo skupaj z drugimi institucijami EU, državami članicami, organizacijami civilne družbe in mladimi vse leto organizirala številne dejavnosti na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, razmislila pa bo tudi o morebitnih novih pobudah. Te dejavnosti se bodo nanašale na vprašanja, s katerimi se soočajo predvsem mladi, pri čemer bo poudarek na prednostnih nalogah, izpostavljenih v ciljih mladih, kot so enakost in vključenost, trajnostnost, duševno zdravje in dobro počutje ter kakovostna delovna mesta. K sodelovanju bodo povabljeni mladi iz EU in od drugod. Komisija poziva države članice, naj imenujejo nacionalnega koordinatorja, odgovornega za organizacijo udeležbe v evropskem letu mladih.

O predlogu Komisije bosta zdaj razpravljala Parlament in Svet, ki bosta upoštevala tudi mnenji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij. Dogodki in dejavnosti naj bi se začeli izvajati januarja.

Izjave člana in članic kolegija

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala: „Pandemija je mlade oropala številnih priložnosti – od spoznavanja novih ljudi in sklepanja novih prijateljstev do izkušanja in odkrivanja novih kultur. Tega časa jim sicer ne moremo vrniti, a danes predlagamo, da se leto 2022 razglasi za evropsko leto mladih. Mlade želimo postaviti v središče naših politik in političnih prednostnih nalog na različnih področjih, od podnebja do socialnih zadev in digitalnih tehnologij. Zavezujemo se, da jim bomo prisluhnili, kot to počnemo v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Želimo si njihovega sodelovanja pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije – Unije, ki je močnejša, če upošteva želje mladih, temelji na vrednotah in drzno ukrepa.“

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je povedal: „Naša Unija je edinstveno območje svobode, vrednot, priložnosti in solidarnosti. Evropsko leto mladih 2022 bo v času, ko si prizadevamo, da bi po pandemiji skupaj postali močnejši, spodbujalo ta načela med in z mladimi po vsej Evropi. Naša dolžnost je, da jih zaščitimo in opolnomočimo, saj so njihova raznolikost, pogum in drznost bistvenega pomena za prihodnost nas vseh kot Evropejcev in Evropejk.“

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dodala: „Evropsko leto mladih bi moralo spremeniti paradigmo glede vključevanja mladih v oblikovanje politik in odločanje. Njegovi cilji so prisluhniti mladim, jih vključiti in jim ponuditi konkretne priložnosti. Treba je premostiti vrzel med generacijami. Današnji mladi se manj zanimajo za tradicionalne oblike sodelovanja, po drugi strani pa se aktivno zavzemajo za to, v kar verjamejo, in udejstvujejo na nove načine. Z evropskim letom mladih se želimo pokloniti mladim in priznati njihovo predanost. S tem sklepom začenjamo postopek soustvarjanja z vsemi zainteresiranimi stranmi, da bi prispevali k uspešni organizaciji evropskega leta.“ 

Ozadje

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU, ki mladim zagotavlja nove perspektive, vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje za Evropo prihodnosti, poleg tega pa podpira udeležbo mladih v družbi.

V letu mladih si bomo prizadevali za sinergije in dopolnjevanje z drugimi programi EU, namenjenimi mladim, na vseh področjih politike – od programov razvoja podeželja s poudarkom na mladih v kmetijstvu do programov za raziskave in inovacije, od kohezijskih ukrepov do ukrepov na področju podnebnih sprememb –, vključno s programi EU z mednarodnim dometom ali čeznacionalno razsežnostjo.

Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote s proračunom v višini 28 milijard evrov oziroma ene milijarde evrov za trenutno finančno obdobje več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati nov program, imenovan ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Strategija EU za mlade za obdobje 2019–2027 je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike. Podpira udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju, njen cilj pa je vsem mladim omogočiti udeležbo v družbi. Mladinski dialog EU je osrednje orodje teh prizadevanj.

Stališča in mnenja mladih o prihodnosti Unije se zbirajo tudi v okviru Konference o prihodnosti Evrope, katere sklepi bodo prav tako predstavljeni leta 2022. Mladi predstavljajo tretjino sodelujočih na okroglih mizah z evropskimi državljani in državljankami ter predstavnic oziroma predstavnikov na plenarnih skupščinah Konference, na katerih sodeluje tudi predsednica Evropskega mladinskega foruma.