EU zadeve

Evropska mladinska konferenca: Evropa za mlade, Mladi za Evropo

6. 10. 2020 avtor: Uredništvo
Digitalni bon 22 računalnik splet

V Berlinu se je med 2. in 5 oktobrom odvijala evropska mladinska konferenca z naslovom “Evropa za mlade, Mladi za Evropo”, ki je prvič potekala preko digitalnega prenosa.  

EU mladinska konferenca je bila prva od treh konferenc v trojici predsedstva Nemčije, Portugalske in Slovenije. V Berlinu so se srečali vsi trije partnerji, kjer so izkoristili priložnost in se dogovorili za nadaljnje korake v zvezi s predsedovanjem. S skupno željo po okrepitvi EU mladinskega dialoga, ki bi konkretno vplival na politiko Evropske unije, bodo tudi na prihodnjih konferencah promovirali idejo dialoga mladih po načelu tria: 1 cikel, 1 trio, 1 temaEvropski cilji za mlade (European Youth Goals)  pa bodo pri tem osnovno vodilo. Kot predstavnici Slovenije sta se konference udeležili Anja Fortuna in Mojca Galun iz Mladinskega sveta Slovenije (MSS).

“Evropska mladinska konferenca, ki je del 8. cikla mladinskega dialoga, je tokrat prvič potekala digitalno. S tem smo uradno začeli s ciklom, ki temelji na prenosu 9. evropskega mladinskega cilja Prostor in participacija za vse, v akcijo. Proces na evropskem nivoju koordinira evropski usmerjevalni odbor, člani tega odbora pa smo predstavniki mladinskih svetov in ministrstev oziroma uradov za mladino iz Nemčije, Portugalske in Slovenije ter predstavniki Evropskega mladinskega foruma in Evropske komisije. Na tej konferenci je skoraj 200 mladih iz podciljev pripravilo konkretne zahteve, ki se bodo kasneje oblikovale v konkretne akcije. Naslednja konferenca bo potekala v sklopu portugalskega predsedovanja.“ je obrazložila Anja Fortuna, bivša predsednica MSS.

Konferenca je odpirala prostor za priložnosti, sodelovanje in skupno oblikovanje potreb ter zahtev evropske mladine, v štirih dneh pa so mladi spregovorili o številnih perečih vprašanjih trenutnega časa. Udeleženci so imeli tudi priložnost vodenega dialoga preko virtualnih delovnih skupin z odločevalci. V eni izmed skupin je v vlogi odločevalke nastopila naša ministrica za izobraževanje, znanost in šport,  dr. Simona Kustec, z udeleženci pa so razpravljali o področju mladinskega dialoga in enakih možnostih. Oblikovali so se skupni predlogi mladih, med njimi tudi večja podpora mladinskim nevladnim organizacijam, ki delajo za mlade in z mladimi.

Vir: Uredništvo mlad.si
Foto: Aaron Remus