Mladinski sektor

Evropska mladinska konferenca in srečanje generalnih direktorjev za področje mladine

6. 10. 2023 avtor: Uredništvo
udeleženci evropske mladinske konference

Pod okriljem španskega predsedovanja Svetu Evropske unije so slovensko delegacijo na evropski mladinski konferenci zastopali predstavniki Urada RS za mladino, vršilka dolžnosti direktorice mag. Tina Kosi, Igor Jesih in Sabina Rajgelj, predstavnik Mladinskega Sveta Slovenije Žiga Ciglarič ter ambasadorja mladinskega dialoga Aiden Jurij Franko in Ajda Podlesnik.

Glavni namen evropske mladinske konference je predstavljal začetek 10. cikla evropskega mladinskega dialoga, katerega cilj je dostop do učnih okolij, zmogljivost izobraževalcev in socialna podpora.

Mladi so tekom konference razpravljali o vprašanju aktivne participacije mladih in vključevanja vseh mladih v družbo. Udeleženci konference so imeli tudi priložnost sodelovanja s predstavniki odločevalcev ter tako v okviru metode srečanje »World Cafe« delili svoja mnenja in pričakovanja z generalnimi direktorji držav članic za področje mladine.

V okviru srečanja generalnih direktorjev za področje mladine je mag. Tina Kosi podala stališče Republike Slovenije na področju mladine ter izpostavila pomen nadaljnjih aktivnosti h krepitvi ideje evropskega mladinskega testa in mednarodnega sodelovanja na več nivojih, skupaj s programi Erasmus+ mladina ter solidarnostne enote.

Vir: Urad RS za mladino