EU zadeve / Vključenost

Evropska pomoč se že deli, tudi v MCP-ju

1. 7. 2024 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
predstavniki organov in institucij

Pričel se je izvajati Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027. Na četrtkovi novinarski konferenci prejšni teden v Ljubljani so tako spregovorili vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter predstavniki na podlagi javnega razpisa izbranih humanitarnih organizacij za razdeljevanje hrane EU ter izvajanja spreminjevalnih ukrepov: Ana Žerjal, predsednica Rdečega križa Slovenije, Peter Tomažič, glavni tajnik Slovenskega Karitasa, in Tamara Brumen, vodja koordinacije iz Mladinskega centra Prlekije.

Slednja je povedala:

»Tudi v Mladinskem centru Prlekije nas zelo veseli, da je prišlo končno do realizacije projekta Evropske pomoči najbolj ogroženim v Republiki Sloveniji in da smo na predmetnem javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj z Rdečim križem Slovenije ter Slovenskim Karitasom, prvič bili izbrani za razdeljevanje paketov živil socialno ogroženim.

Zelo spodbudno je, da odločevalci na nivoju Evropske unije in Republike Slovenije, omogočajo tudi tovrstno pomoč na terenu, v obliki podarjenih trajnejših prehrambenih izdelkov in spremljajočih aktivnosti, ki so namenjeni vsem, ki so se znašli v trenutnih ali trajnih socialno-ekonomskih stiskah. Med ljudmi na demografsko ogroženih območjih in sicer namreč na žalost opažamo naraščanje potreb po socialno-ekonomski pomoči.

Omenjeno angažiranje nedvomno predstavlja oprijemljiv prispevek v boju proti revščini. V Mladinskem centru Prlekije, kjer prav letos obeležujemo 30 letnico delovanja, bomo tako še dodatno lahko obogatili siceršnjo dosedanjo  humanitarno dejavnost na širšem območju našega delovanja.

V imenu vseh prejemnikov in našem imenu, kot izvajalca ter organizatorja razdeljevalca omenjenih paketov živil, se zahvaljujemo Evropski uniji in pristojnemu ministrstvu za ponujeno, prepotrebno pomoč!«

Pod pragom revščine je v minulem letu živelo več kot četrt milijona Slovencev. To so predvsem brezposelne osebe in zaposlene osebe z najnižjimi plačami, ki so se zato znašle v materialni stiski; osebe, prizadete v naravnih nesrečah; skupnosti enega od staršev z otrokom ali več otroki; upokojenci z nizkimi pokojninami; posamezniki, ki živijo sami v gospodinjstvu, še posebej enočlanska gospodinjstva z osebami starimi 65 let in več; brezdomci; marginalne skupine oseb, begunci, priseljenci ter posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težji situaciji, kot tudi drugi posamezniki in družine v hudi materialni stiski.

Opaža se, da so se stiske prebivalstva v zadnjih letih poglobile, vendar jih ob izvajanju najrazličnejših projektov in programov na humanitarnem, socialno-varstvenem, mladinskem, družinsko-medgeneracijskem področju ob podpori Republike Slovenije in Evropske unije, postopoma, a uspešno premagujemo.

Delo MCP-ja in drugih humanitarnih organizacij na terenu poteka individualno prilagojeno. Vsakemu posamezniku in družini v stiski se nudi konkretna pomoč. Pri tem je za  uporabnike še posebej pomembno in koristno, da pomoč poteka na različnih nivojih in tako v obliki rednih paketov sveže hrane kot tudi ob pomoči družbeno odgovornih trgovskih podjetij v obliki doniranja paketov živil ter v obliki spremljevalnih ukrepov, kot so svetovanja in konkretna reševanja vsake posameznikove stiske posebej.

Pri izvajanju celotnega spektra pomoči pa je ključna vloga prostovoljcev, ki vsakodnevno lajšajo najrazličnejše izzive vsake socialno ogrožene osebe in jim polepšajo marsikateri trenutek in dan. Izrednega pomena pri izvajanju vsebin, namenjenih pomoči sočloveku, je tudi sodelovanje, ki poteka na najrazličnejših nivojih.

Ob tej priložnosti se v MCP-ju veselijo, da bodo ob izvajanju tega programa, skupaj z ministrstvom in številnimi drugimi akterji na področju socialnega varstva, lahko nekoliko izboljšali kvaliteto življenja prebivalstva. Povezovanje nevladnega in vladnega sektorja namreč omogoča hitro in učinkovito prepoznavanje ter konkretno nagovarjanje potreb socialno ranljivih prebivalcev, ki omogoča učinkovito reševanje stisk prebivalstva.

Vsem pomoči potrebnim se priporoča, da izkoristijo ponujeno pomoč EU in da se k omenjenim in drugim humanitarnim organizacijam, napotijo ljudje v stiski. Te s tem oblažijo svoje trenutne ali trajne socialno-ekonomske težave.