EU zadeve / Prostovoljstvo

Evropska solidarnostna enota namesto Evropske prostovoljne službe – majhna a pomembna razlika

31. 5. 2019 avtor: PZS – Popotniško združenje Slovenije

Nedolgo nazaj je sprememba na področju prostovoljstva burila duhove, pogovori in razprave o tem, kaj bo sprememba na tem področju prinesla, so bili na dnevnem redu. Evropska solidarnostna enota (ESE) je zaživela, s tem pa tudi nova možnost, da lahko pri organizaciji prostovolji tudi prostovoljka ali prostovoljec iz iste države. Prav Popotniško združenje Slovenije je tisto, ki na tem področju orje ledino. Saša Sladič med prvimi opravlja prostovoljsko službo v okviru ESE, spodbujanje in razvoj prostovoljstva je področje njenega delovanja. Med njene naloge spadajo tudi intervjuji, ki jih za promocijo prostovoljstva opravlja z aktivnimi na tem področju.

Eden izmed teh je intervju z naslovom »Biti del projektov, ki dajejo smisel mojemu življenju« in ga lahko preberete v spletnem časopisu. Morda tudi vas prepriča v prostovoljenje v okviru ESE …