Prostovoljstvo

Evropska solidarnostna enota v letu 2023

25. 11. 2022 avtor: Uredništvo

Evropska komisija je 24. novembra 2022 objavila več kot 142 milijonov evrov vreden razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2023.  Slednja je program EU za mlade, ki želijo sodelovati v solidarnostnih aktivnostih na najrazličnejših področjih, od pomoči prikrajšanim ljudem do prispevanja k zdravstvenemu in okoljskemu ukrepanju, po vsej EU in širše.

Po zgledu evropskega leta mladih je namen razpisa mladim omogočiti še več priložnosti za solidarnost. Razpisana sredstva so na voljo za prostovoljstvo, solidarnostne projekte pod vodstvom mladih, skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih, osredotočene na pomoč osebam, ki bežijo pred oboroženimi spopadi, in drugim žrtvam naravnih ali drugih nesreč, ter za preprečevanje, spodbujanje in podporo na področju zdravja, pa tudi za naslednjo Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč.

Pri solidarnostnih aktivnostih za reševanje družbenih izzivov lahko sodelujejo osebe, stare od 18 do 30 let, pri prostovoljskih aktivnostih mednarodne humanitarne pomoči pa od 18 do 35 let. Mladi, ki se želijo vključiti v aktivnosti, se morajo registrirati na portalu Evropske solidarnostne enote, kjer lahko najdejo organizacije, ki izvajajo projekte. Skupine mladih, ki so registrirani na tem portalu, se lahko prijavijo tudi za financiranje za solidarnostne projekte, ki jih vodijo sami.

Mladi se želijo angažirati in sodelovati. Evropsko leto mladih 2022 je pokazalo, da lahko veliko naredijo za družbo. Mladi so gonilo napredka. Evropska solidarnostna enota ostaja pomembno orodje, da se jih spodbudi k državljanskemu udejstvovanju in podpre pri izgradnji boljše, bolj zelene, bolj digitalne in bolj vključujoče prihodnosti.

Marija Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade – 24/11/2022

Vir: Evropska komisija