EU zadeve / Zdravje

Evropska unija podpira zdrave prehranjevalne navade evropskih šolarjev

3. 4. 2019 avtor: Uredništvo

Evropska unija je razdelila proračunska sredstva, ki se bodo v šolskem letu 2019/2020 državam članicam dodelila za sadje, zelenjavo in mleko v šolah. 145 milijonov evrov se bo dodelilo za sadje in zelenjavo, 105 milijonov evrov pa za mleko in druge mlečne proizvode. Hkrati s programom za razdeljevanje se bodo izvajali tudi izobraževalni ukrepi, ki bodo otroke učili o kmetijstvu in spodbujali zdravo prehranjevanje.

Evropska komisija je objavila poročilo o oceni, iz katerega je razvidno, da je v šolskem letu 2017/2018 v shemi EU za šole sodelovalo okrog 159 000 šol. V tem času je bilo med evropske otroke razdeljenih skupaj 255 500 ton svežega sadja in zelenjave ter 178 milijonov litrov mleka, ki so se financirali s sredstvi iz proračuna EU v višini več kot 182 milijonov evrov.

Podatke o izvajanju programa v Sloveniji v šolskem letu  2017/18 najdete na tej povezavi.

V okviru programa za razdeljevanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja otrok, je na voljo tudi priročnik z naslovom “Kako spodbujati uživanje sadja in zelenjave v šolah”.  Kot so zapisali na spletni strani, Evropska komisija šolo razume kot ključno okolje, ki otroke naučiti zdravega prehranjevanja, s čimer jim pomaga oblikovati dolgoročno pozitivno prehranjevalno vedenje. Tovrstne pobude v šolah lahko dosežejo velike skupine otrok iz vseh družbenih slojev, sporočila, ki se jih naučijo, pa se lahko prenesejo v domače okolje domov. Namen tega področja je vzpostaviti zdravje otrok kot prednostno nalogo v šolah, eden od ciljev pa je povečanje dnevne porabe svežega sadja in zelenjave. Vabljeni k branju!