Vključenost

Evropske mladinske organizacije za skupno spodbujanje medkulturnosti

7. 10. 2019 avtor: Uredništvo

Konec septembra so se štiri evropske organizacije, ki delujejo na področju mladine in kulture iz Italije, Španije, Portugalske in Slovenije, sestale v “Sarean, Espacio Cultural comunitario” v Bilbau v Španiji, da bi načrtovali skupno strategijo, za spodbujanje Evrope, da postane bolj vključujoča in odprta za kulturne raznolikosti, ki izhajajo iz izkušenj v lokalnih skupnostih.

Organizacije bodo izvajale medkulturne dejavnosti v štirih državah s stotinami mladih, vključno s tistimi z manj priložnostmi (prosilci za azil, begunci, mladi s kulturnimi razlikami). Te pilotne dejavnosti bodo prispevale k uresničevanju smernic za prehod mladinskih centrov v Evropi v medkulturne centre.

Tokratno mednsrodno srečanje je drugo v sklopu projekta From Youth Centers to Intercultural Centers” (FYCIC), ki je sofinanciran iz programa Erasmus+. Dvoletni projekt je namenjen pripravi orodij inovativnih metod in strategij, s katerimi bodo mladinski centri postali medkulturni centri. 

Projekt upošteva naraščajočo večkulturno sestavo Evrope, ki se v zadnjih letih sooča s pojavom priliva več tisoč prosilcev za azil. Zdi se, da dejavnost mladinskih centrov ni več dovolj za zadovoljevanje potreb lokalnih skupnosti, kjer vse več domačih mladih sobiva z vrstniki priseljencev. Tak položaj, ki vedno bolj zaznamuje in bo zaznamoval lokalne skupnosti v EU, zahteva razvoj klasičnih mladinskih centrov v smeri medkulturnosti.

FYCIC namerava predlagati inovacijo metode in prakse, ki lahko različne dejavnosti mladinskih centrov spremenijo v medkulturni pomen. Za dosego tega cilja,ki vzpostavlja strateško partnerstvo med štirimi evropskimi organizacijami: Cantiere Giovani (Italija), Sarean Kultur Elkartea (Španija), Amarante Marao Clube (Portugalska) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija), z izkušnjami pri upravljanju medkulturnih mladinskih centrov. Partnerstvo deluje na področju razvijanja orodij za mladinske delavce z izobraževalnim gradivom na področjih: igre in šport, kulturne prireditve, rekreacijske delavnice in lokalno prostovoljstvo, ki bo preverjeno in potrjeno med partnerji v sklopu mednarodnih srečanj v vsaki od vključenih organizacij.

Orodja, ki bodo pri tem razvita, bodo poleg angleškega prevedena v jezike partnerjev (italijanščina, portugalščina, španščina in slovenščina) in bodo brezplačno na voljo na spletu na spletni strani projekta. Ob koncu projekta bodo organizirani štirje javni dogodki (po en v vsaki partnerski državi), na katerih bo sodelovalo 120 predstavnikov mladinskih organizacij in javnih uprav, ki bodo posejali seme za izgradnjo Evropske mreže medkulturnih mladinskih centrov.

Vir in foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto